Ledarutbildning - Kvinnocirkeln

Utbildningen startar under  2021

Längtar du efter en djup och stärkande Kvinnogemenskap.
Har du funderat på att själv bjuda in till en kvinnocirkel men inte vågat eller tagit tag i det.... Skulle du kanske även vilja arbeta mer med att bjuda in till inspirerande event där cirklar är en viktig del...


Då kan denna utbildning passa dej...

Välkommen till en utbildning där jag ger dig den kundskap, de verktyg och den stärkande inspiration du behöver för att komma igång... Du kommer även få träna på att deltaga och hålla i cirkeln under utbildningen... vi ses via zoom .

Det finns så många kvinnor som vill vara med i en kvinnocirkel och det behövs kvinnor som startar upp, bjuder in och håller i den. Du kan starta en kvinnocirkel genom att bara läsa min bok, men vill du ha lite mer inspiration och bli stärkt på vägen samt kanske även använda dej av cirkeln i ditt arbete, så kan denna E-kurs ge dig de extra verktyg och den tillit du behöver. Meddela mig ditt intresse så hör jag av mig med mer info om tider, priser, upplägg m.m när allt är klart... se längst ner.

 

Efter kursen kommer du att:

 • Ha fått kunskap och verktyg om hur du skapar en trygg kvinnocirkel.
 • Ha en djupare förståelse för hur mycket en kvinnocirkel kan betyda
 • Ha format din egen cirkel på det sätt som känns inspirerande för dig och med dina kunskaper och erfarenheter. 
 • Ha mer tillit till dej själv som "cirkelledare" och tillit till att du kan bjuda in andra i din cirkel.
 • Vara redo att bjuda in till en kvinnocirkel och hålla i den på ett tryggt och bra sätt.
 • Ha beslutat ditt praktiska upplägg, lokal i verkligheten eller genom nätet samt betalning eller om du vill bjuda in fritt m.m.
 • Kunna använda den metod jag rekommenderar, men på ditt unika sätt.
 • Bjuda in cirkelsamtal i många andra sammanhang, nära relationer, vänner, arbete. 
 • Lärt dig mer om hur du kan använda zoom och bjuda in genom nätet


Bonus är att du även kan ha nytta och glädje av denna utbildning och att använda cirkeln i alla områden i ditt liv när det gäller att få en mer djup och meningsfylld kommunikation... i vardagen med din partner, i möten med väninnor såväl som i arbetssituationer. 

Börja gärna med att läsa boken
Många kvinnor har startat upp sina cirklar efter att ha läst boken. Du kan mycket väl starta en cirkel bara utifrån den men behöver du extrahjälp och stöd för att komma igång eller kanske vill arbeta med denna typ av cirkel så kan denna eutbildning ge dig en djupare grund att stå på... samt även en möjighet till extrainkomst. 
Beställ bok
 

Utbildningens upplägg

Preliminärt - kan ändras lite

Vi ses 5 ggr via zoom
Varje tillfälle är ca 3 timmar ( troligen varannan lördag kl 10 - 13.00)

 • Anne delar med sig tankar omkring dagens tema.
 • Du kan ställa frågor och dela dina tankar och erfarenheter. 
 • Vi tränar oss på att samtala i cirkel och att leda/ hålla i en cirkel.


Därmellan läser du min bok och praktiserar vissa övningar som du kommer att få av mig. När vi ses sen så delar vi med oss hur det har gått...

Pris: Är inte helt klart ännu ... kommer snart
Har du inte boken redan så beställ här nu 

Lite mer om vad en kvinnocirkel kan ge

Vill du bjuda in till en kvinnopcirkel där ni alla kan växa och blomma...

En grupp med kvinnor som träffas regelbundet och som finns där för varandra … En cirkel där ni kan dela både bekymmer och glädjeämnen… där det är tryggt att släppa fram tårarna och där ni känner en trygghet att det som ni delar stannar i cirkeln… En cirkel som kan fortsätta under en längre tid om ni vill det och bli till en grundtrygghet i vardagen.

En cirkel med kvinnor som tror på och ser varandras potential och unika gåvor och som även hjälper varandra att växa och ta nya steg, dela med sig sina gåvor, förverkliga drömmar och leva det liv ni längtar till. Dit ni alla kan dela just det som är aktuellt i era liv och veta att det finns andra kvinnor lyssnar och finns där...
 
Jag vet att det finns många kvinnor som gärna skulle vilja vara med i en sån cirkel och att det kan ge er alla så mycket mer än ni anat… Cirklen blir helt enkelt en trygghet i livet som ni alltid kan komma tillbaka till även om cirkeln och deltagarna kan växla under årens lopp.
 
Att mötas i cirklar är något som vi kvinnor har gjort sen urminnes tider… vi har suttit runt elden och lagat mat och skapat lerkärl, vi har gjort de praktiska sysslorna tillsammans och på våra mormödrars tid fanns det syjuntor i nästan varje by där kvinnor träffades för att sy, brodera, laga och lappa och samtidigt delade med sig av vardagens bekymmer och glädjeämnen…

I ursprungstraditioner lever cirkeln och gemenskapen med andra kvinnor ännu kvar mycket mer än vad det gör i västvärlden…Kvinnor i västvärlden lever mer i sina familjer och med sin partner… Men det är inte alltid som det känns meningsfullt att dela alla tankar och känslor med den personen vi lever med… och det kan också bli betungande för relationen om det blir för mycket… Då kan det vara så värdefullt att ha en trygg grupp med systrar och väninnor att komma till, där vi kan dela allt och veta att det stannar mellan oss… 

Även om en vänskaps relation kan fylla en del av detta behov så är det ju så att ofta när vi möter våra väninnor i det vardagliga livet så har vi så mycket vi vill berätta och vi kanske inte låter varandra tala till punkt … Det finns inte heller alltid utrymme för de djupaste viktigaste samtalen … Därmed fyller en kvinnocirkel en så viktig funktion. I cirkeln vet du att det finns tid för dig att prata och verkligen bli lyssnad till samt att du i lugn och ro kan ta upp just det där du behöver prata om. Behöver du vägledning så finns det även flera kvinnor som kan ge dig det från många olika perspektiv.
 
Livet skiftar också, vi kanske bryter upp med vår partner, avslutar vårt jobb, vänner försvinner och nya kommer… Då kan det ge en så fin och trygg grund att ingå i en cirkel som fortsätter även om den också kan skifta lite och någon lämnar och någon ny kommer in.

Vi behöver också en balans mellan det feminina och maskulina här på jorden. Ju mer kvinnor möts för att stärka varandra att ta vår sanna plats i livets väv ju mer kan vi återställa den balansen. I kvinnocirkeln kan du bli stärkt i att vara den du är helt och fullt och ge av dina gåvor till världen. 

Slutligen är en kvinnocirkel ett fredsarbete… det som sker i cirkeln blir ringar på vattnet som påverkar alla i vår närhet.... den hjälper oss att finna inre trygghet och leva ännu det liv vi är ämnande till. Vi finner en inre balans och styrka och en tillit till oss själva och därmed kan vi ge något fint till dem som finns runtomkring oss, till det samhälle vi befinner oss... Ja vi kan då även medverka till en mer fredlig och kärleksfull värld.

"Du är som ett unikt underbart litet frö som är ämnad til att bli en vacker blomma... men du behöver plantera ditt frö i en näringsrik jord - i den rätta cirkeln av människor som du litar till och som tror på dig så det får näring att växa" Anne Solveig

 "You are like a beautiful unique seed, that is going to become a beautiful flower… but you must plant the seed in the right circle of people and friends that you trust and that believe in you, in order for it to grow and become a beautiful flower …" Anne Solveig

Välkommen till Kvinnocirkeln

Anne Solveig

 
 

Anmäl intresse redan nu - i formuläret

Kursen planeras starta under 2021. Anmäl ditt intresse redan nu ( inte bindande)  så meddelar jag dig i god tid innan start. Begränsat antal deltagare.  Hälsning Anne Solveig.

Anne Solveig

Jag har bjudit in till kvinnocirklar och kvinnoevent, festivaler, retreater och kurser sedan 25 år tillbaka... jag har även hållit i två utbildningar förut...

Det har gett mig erfarenhet och kunskap om vad som behövs för att en cirkel ska kännas trygg och välkomnande och verkligen stärka och inspirera dem som är med på djupet. 

Jag har fått ta del av många kvinnor som tack vare cirklarna tagit sig igenom sorger och utmaningar lite enklare .. Jag har också varit del av hur stora till synes omöjiga drömmar har  förverkligats tack vare den stärkande positiva atmosfär som kan bli i en cirkel med kvinnor... Ja det som är genomgående är att kvinnor i mina cirklar har tagit nya steg till det de längtar till och skapat mer harmoniska relationer. Många har tagit nya steg i arbetlsivet, blivit chefer eller startat eget eller satsat på det liv de verkligen  vill leva.

Cirklar med kvinnor som stärker varandra är så kraftfullt och kan förändra världen.

Samt kanske allra viktigaste - Du kan bjuda in till en cirkel som kan ge dig så mycket genom livet ...

Varmt välkommen till denna utbildning

Hälsningar Anne Solveig 

Kvinnocirkeln - en stärkande gemenskap av Anne Solveig.
Klicka och läs mer samt beställ.