Block 1.  Kvinnocirkeln - Hur den fungerar 


Material från 28 januari kommer du kunna ta del av video och ljudfiler  m.m.

Läs: Hur en kvinnocirkel fungerar.. sid 11-35
 • Introduktion - utbildningen
 • Vad vill du få ut av denna utbildning 
 • Hur en cirkel kan se ut och fungera  
 • Syfte - Vad en kvinnocirkel kan ge 
 • Det goda systerskapet och skuggsidor
 • Det feminina andliga –  Gudinnan och Moder Jord 
 • Kvinnogemenskap – hur den funnits i alla tider 
 • Övning hemma - sätt en vision/ intention för dina cirklar och dej som ledare


Kvinnocirklar har varit en viktig grund i både Annes och Camillas liv under många år. I cirkeln kan vi hämta kraft, gråta ut, läka, slappna av, finna kreativitet, få närhet, stärkas i att förverkliga våra drömmar samt mycket annat!
 
Under det första blocket i utbildningen får du en bred introduktion till vad en kvinnocirkel kan vara och hur den kan berika kvinnors liv på många härliga vis! Du får lära om det femininas gåva och cirkelns kraft samt fördjupa din förståelse kring hur vi kvinnor kan bli stärkta av varandra och vår kontakt med naturen. Vi tittar på betydelsen av kvinnocirkeln genom historien, hur vi tappat den naturliga cirkeln och att det nu finns en längtan av att finna kvinnogemenskapen igen. Vi behöver varandra mer än någonsin!
 
Du får enkla instruktioner och kunskap omkring hur en samtalscirkel fungerar och hur du som ledare kan hålla den. Anne och Camilla berättar vad kvinnocirklar har gett dem och de kvinnor som deltagit i deras cirklar… 
 
Du får tid att fundera på vad det är för typ av cirkel du själv vill skapa. Genom vägledd meditation och cirkelsamtal får du undersöka vad det är du längtar efter kring din cirkel och i ditt eget ledarskap. Du får sätta din egen intention och vision för din cirkel och för utbildningen.
.
 

Block 2.  Samtalscirkeln


Läs: Skapa din egen samtalscirkel... sidan 37 - 59
 • Introduktion till Samtalscirkeln 
 • Grundvärderingar vi utgår från
 • Kvinnotemplet – skapa ett tryggt rum 
 • Stillhet – Vila - Avslappning – meditation 
 • Hur du lyssnar och talar i cirkeln 
 • Närvaro - vara här och nu i hjärtat 
 • Integritet – det stannar i cirkeln- tystnadsplikt 
 • Betydelsen av en talsymbol  
 • Att tänka på i cirklar på nätet - Zoom 
 • Cirkelövning 1. Minicirkel - lyssna och tala med en person på hemmaplan.

 
Vi går under detta block igenom sunda grundvärderingar för cirkeln och hur du rent praktiskt kan sätta en god stämning för din cirkel. Grunden i de kvinnocirklar Anne och Camilla leder är samtalscirkeln. Det är ett så fint verktyg där alla får tid och fokus av varandra, alla blir sedda och hörda. Du kommer närmare både dig själv och de andra via cirkeln. Under det andra blocket får du därför fördjupa dig i hur en samtalscirkel fungerar och hur du kan skapa ett tryggt rum för kvinnor att dela med sig av det som rör sig i det inre, både lätta och svårare saker.
 
Du får med dig kunskap kring hur du kan lägga upp en fungerande struktur för en kvinnocirkel med en fin inledning och avslutning.  
 

Block 3.  - Känslor som befriar


Läs: Känslor som helar ... sidan 59 - 67
 • Känslor renar, helar, läker och befriar oss
 • Hur cirkeln kan vara en trygg plats för känslor 
 • Hur vi kan växa och helas genom att uttrycka känslor 
 • Vi hjälper varandra, en kvinnas känslor kan befria de andra
 • Vilken känsla har jag lätt / svårt att vara i/ uttrycka 
 • Var är jag just nu i livet… vad känner jag nu 
 • "Urladda" känslor = gäspa, gråta, skratta, skaka  
 • Hjälpa varandra att släppa fram känslor 
 • Cirkelövning 2.  Minicirkel, samtalcirkel 2-3 inklusive dig.

 
När vi kommer nära i en kvinnocirkel är det välkommet och vanligt att känslor väcks och behöver delas. Det är vackert och berörande samt skapar en stark närvaro i cirkeln. Att känslor kommer fram är också ett tecken på att det är tillräckligt tryggt i rummet. Känslorna rensar, renar och hjälper oss läka och helas i cirkeln.
 
Under det tredje blocket kommer du att få chansen att fördjupa dig i känslornas rike. Du får med dig grundläggande förståelse av vad känslor är, hur de fungerar och varför det är viktigt att erkänna och uttrycka dem. Du får lära dig hur du kan vara med dina egna och andras känslor på ett tryggt sätt i en cirkel. 
 

Block 4.  - Ledarskap 


Läs: Feedback - uppskatting ...sidan 67 - 75
 • Vad är ledarskap 
 • Att bli mer trygg som ledare 
 • Vikten av en ledare i cirkeln
 • Att vara ledare på ditt eget unika sätt 
 • Det kan krävas mod att stå i din kraft 
 • Vilka rädslor har jag för att vara ledare   
 • En ledare gör tusen fel, det är så vi lär oss
 • Vara dej själv som ledare, vara den du är, autentisk
 • Att hålla en tydlig struktur – formen ger trygghet och frihet 

       Feedback och uppskattning i cirkeln
 • Feedback- hur vi ger feedback på ett bra sätt
 • Uppskattning - hur vi kan stärka varandra i cirkeln
 • Cirkelövning 3. leda mindre cirkel 3-4 personer inkl dig med feedback/uppskattning.

 
En cirkel blir trygg när det finns en tydlig form och en hållande kraft som ser till det bästa för helheten. Den rollen har du ofta som ledare i en kvinnocirkel. Det är viktigt att du som kvinna vågar stå i din kraft och hålla en tydlighet för att de som kommer till din cirkel skall kunna slappna av. Att vara ledare är något vi övar på hela tiden! Ingen kan allt från början. Det är helt okey att det inte blir som vi tänkt oss eftersom vi kan lära oss och växa vidare som ledare hela tiden. Goda kvinnliga ledare behövs. Det behöver inte vara en ensam position och ledarskapet går även att dela med andra i cirkeln.
 
Under det fjärde blocket kommer du att fördjupa dig i vad ett ledarskap i en cirkel kan innebära. Vad som kännetecknar en god cirkelledare i jämförelse med de hierarkiska ledarstrukturer vi ofta vuxit upp med. Du kommer att få en tydligare bild av hur du vill vara som ledare och kunskap kring hur du kan vara autentisk i ditt ledarskap.
 
Du får fördjupa dig i frågor som: Vad innebär det att leda för dig? Hur kan du bli en tryggare ledare? Vilka förebilder har du som du kan inspireras av?
 
Feedback och uppskattning
Vi kommer även titta på hur vi kan ge feeedback och uppskattning på ett bra sätt...vilket kan ge så mycket i cirkeln och bidra till att kvinnor vågar ta nya steg i den riktning de vill. Att få konstruktiv och stöttande feedback av andra gör att vi känner oss sedda och uppskattade. De andra kvinnorna kan ofta se mer av vår styrka än vad vi själva gör. I kvinnocirkeln är det mycket fint att öppna upp för feedback och det är även något vi behöver träna på.
 
Du kommer under detta block att lära dig hur ni kan ge varandra positiv uppskattning och feedback i cirkeln så att ni bidrar till att stärka varandras vägar i livet. Du får även öva på att ta emot uppskattning av andra vilket är något som många kvinnor finner svårt.
 
 

Block 5.  - Mångfald av cirklar


Läs: Närhet och kreativa uttryck... sidan 77-90
 • Temacirklar, Måncirklar, Peppcirklar, Healingcirkel, m.m.
 • Komplement till cirkeln: meditation, sång, ceremonier m.m.
 • Hur du kan använda dans i cirkeln 
 • Hur du kan använda sång och kreativa uttryck
 • Beröring och närhet, healingcirkel 
 • Ceremonier i cirkeln
 • Övning 1. Ljudfilen med vägledd meditation 
  Cirkelövning 4. Temacirkel 3-5 kvinnor inkl dej.
 • Fundera på och skriv ned tankar omkring vilket tema du skulle vilja bjuda in till.

 
En mångfald av cirklar gör världen rik
Precis som vi kvinnor är olika så passar olika typer av cirklar oss mer eller mindre bra. Kvinnocirklar kan ha mycket varierande upplägg, form och fokus. I vissa grupper är samtal inte i fokus utan det är annat som står i centrum. Det kan vara att dansa ihop, skapa ceremonier, ge beröring/healing, utforska olika kreativa uttryck, göra inre resor och meditationer.
 
Oftast kan flera element ingå i en kvinnocirkel. Även den mer samtalsfokuserade cirkeln kan ju ha olika teman som vi möts omkring. Du får här lära dig om några specialvarianter av samtalscirkeln som vi tycker fungerar mycket bra
 
Under detta block får du ta del av olika typer av kvinnocirklar för att få ett smörgåsbord att plocka från till din egen cirkel och få chansen att känna in vad som skulle passa dig bäst. 
 

Block 6.  - Hur vill du forma din cirkel


Läs: Hur vill du att din kvinnocirkel ska se ut... sidan 91 - 124
 • Hur vill du att din cirkel ska se ut? 
 • Forma din egen cirkel så som du vill ha den 
 • Vilka intressen kunskaper, erfarenheter tar du med dig? 
 • Vad ska ingå i din cirkel – t.ex en stilla stund, dans,  sång 
 • Tema, tid, lokal, antal, pris, m.m. 
 • Att värdesätta dig själv ekonomiskt 
 • Att våga bjuda in även om det känns läskigt 
 • Vilka steg kan du ta nu för att bjuda in…  
 • Cirkelövning 5. Kvinnocirkel på ditt unika sätt 4-5 inkl dej. 


Din kvinnocirkel börjar med dig. Under detta block får du göra din vision av den cirkel du vill skapa tydlig och konkret.
 
Du får fundera kring vilka gåvor, kunskaper och erfarenheter du har att använda dig av. Du får göra en plan för din kvinnocirkel och ladda den med kraft och kärlek. När skulle det passa dig att ha en cirkel? Hur ofta? Skulle den vara hemma hos dig eller i någon annan lokal? Hur skall du finna kvinnor som vill vara med? Hur många kvinnor skulle du vilja ha i din cirkel? När vill du börja?
 
Under detta block får du mycket pepp för att våga ta steget och verkligen bjuda in till en träff i den anda du vill. Du får stöttning i hur du kan göra trots motstånd och rädslor. Du får stöttning i att värdesätta dig själv och den tid du lägger ner.
 
Du får fundera på vilket stöd du behöver för att starta cirkeln.

Block 7.  - Cirkeln i världen 


Läs: Du kan starta en kvinnocirkel ... sidan 125 - 145

 • Cirkeln i ett större perspektiv 
 • Stärka det feminina i världen 
 • Kvinnocirklar för en fredlig värld
       Din fortsatta resa
 • Vilka nya steg har du tagit ? Hur har du växt och närmat dig din vision ? Hur kan och vill du fortsätta  ? 
 • Övning - sätt en tydlig vision hur du går vidare med kvinnocirkeln.
 
 • Diplom: Beskriv skriftligt en cirkel du hållit med minst 4-5 kvinnor i det verkliga livet om du inte redan har gjort det i block 6 googleform

 
Att cirkla för världen och för oss själva
Vi sitter kvinnocirkel av så många skäl och de är oftast mycket större än oss själva. Genom att hjälpa varandra att helas och att växa så helar vi även världen. Kvinnocirkeln kan bidra till en med fredlig och harmonisk värld i det stora likväl som i det lilla.
 
Under detta block firar vi kvinnokraften och visionerna av hur en värld av starka kvinnor i nära gemenskap skulle kunna se ut. Vi tittar på ev motstånd och hinder som dykt upp och stärker dig i vad du kan göra för att fortsätta.

Samt du ger fokus till att slutföra uppgifter och övningar inför diplomet.
 

Block 8.  - Avslutning 

      Vill du ha diplom (när du är klar )
 • Se till att du har gjort de uppgifter vi rekommenderar i varje block samt lämna in en avslutande beskrivning av en cirkel du hållit i med minst 4 kvinnor.  ( i verkliga livet)