Diplom

Syfte med diplomet

Diplomet är ett sätt att påminna dig om att du nu har tillägnat dej den kunskap och de erfarenheter du behöver för att kunna bjuda in till en cirkel. Det kan ge dig trygghet och stärka dig i att du kan bjuda in till och hålla i en kvinnocirkel.

Diplomet ger också oss som utbildare, trygghet att rekommendera dig som cirkelledare i vetskap om att du har tillägnat dig utbildningens alla moment. 


För att bli diplomerad kvinnocirkelledare vill vi att.

  • Du tar del av våra video och de övningar som vi rekommenderar.
  • Du hållit i de fyra cirkelövningarna på hemmaplan som ingår i utbildningen.
  • Du skriver ned en reflektionen om den sista cirkelövningen med minst 4 kvinnor inkl dej. Du beskriver var ni höll hus, hur många ni var, hur du lade upp träffen, vad som gick bra, vad som skulle kunna bli bättre. Beskriv även hur det kändes efteråt och om du fick några nya insikter eller lärdomar.

 
Denna reflektion mailas till Camilla på colourfulcamilla@hotmail.com 
 
Mycket cirkelnöje nu!

Lycka till

Camilla Måne och Anne Solveig