Kvinnocirkeln - Ledarutbildning

Just nu pågår denna E- utbildning... Vår vision är att kvinnocirklar ska spridas mer och mer så att fler och fler kvinnor ska få glädjen att njuta av och växa i en trygg, stärkande systergemenskap. Detta är egentligen mer än en utbildning i att leda kvinnocirklar. Det är även en gedigen ubildning för kvinnor som vill utvecklas i en gemenskap med andra samt vill bjuda in till alla slags event för kvinnor där cirkeln är en viktig del. Välkommen hösten 2022 hälsar Anne Solveig och Camilla Måne

"Women in circles, supporting each other to become who they are meant to be " Jean Shinoda Bolen
 

Anne Solveig och Camilla Måne - Ny kursstart Sept 2022

 • Vill du bjuda in till en djup, nära kvinnocirkel där ni alla kan växa 
 • Vill du bli en trygg, uppskattad ledare som andra har tillit till 
 • Vill du även bjuda in till fler kvinnoevent där cirkeln är en viktig del
 • Vill du skapa en meningsfull extra sysselsättning med cirklar
 • Vill du stärka kvinnor så att det feminina blommar ut i världen
 • Vill du låta cirklar vara en viktig del av det arbete du redan gör 
 • (tex som yogalärare, arbete med människor, i skolan m.m.)

Stämmer något av detta eller fler saker på dej så passar denna utbildning dig perfekt...
Du kommer få en mängd kunskap och verktyg så att du tryggt kan bjuda in till och leda en cirkel i flera olika sammanhang. Du behöver inte heller resa någonstans utan kan göra denna utbildning i lugn och ro hemma. För att få erfarenhet av att leda cirklar i verkligheten, guidar vi dej i övningar att göra på hemma plan med familj, vänner m.m. Varmt välkommen... 

 

"En djup, nära kvinnogemenskap kan betyda så mycket för dig och de andra kvinnorna på resan genom livet"

Detta är så mycket mer än en utbildning

Det är en möjlighet till inre växande i en djup stärkande gemenskap samt att utvecklas och känna dej mer trygg som ledare... Förutom att kunna bjuda in till kvinnocirklar kommer du även få lära mer om hur du kan använda dig av cirkeln för att skapa mer djupa, nära relationer i alla sammanhang, i kurser, på arbetet, med familj, vänner, partner, m.m.
 
Vi ger dig den kunskap, de verktyg och den stärkande inspiration du behöver för att komma igång att leda kvinnocirklar på ett tryggt och bra sätt. En cirkel som kvinnorna längtar efter att komma till och där de känner sig sedda samt kan växa i en djup stärkande gemenskap. 


Denna utbildning är till för dig
... som vill bli en trygg och bra ledare när det gäller att bjuda in till kvinnocirklar...
Kanske har du länge längtat efter att själv vara del av en cirkel... Kanske vill du bjuda in till cirklar under ett tema som känns viktigt för dig och skapa en meningsfull sysselsättning som kommer ge både dej och de andra så mycket... Kanske vill du även bjuda in till kurser, retreater och event för kvinnor där cirkeln är en viktig del. Då kommer du få en viktig grund att stå på och många fina verktyg samt en möjlighet till en extra inkomstkälla..   Eller vill du bara gå den här utbildningen för din egen skull och för att kunna bli stärkt i att ta steget att äntligen bjuda in till en cirkel som kan bli en underbar källa till stöd, inspiration och glädje för dig och de andra genom livet...

Vad du än önskar med cirkeln så finns vi med och hjälper dej gärna på vägen... Vi vet hur mycket en kvinnocirkel kan betyda för både dej och de andra kvinnorna... Vi vet också att det finns en mängd kvinnor som längtar efter att vara med i den djupa, nära kvinnogemenskap som en cirkel kan bli... 

Vad utbildningen kan ge dig.
Du kommer få en trygg grund att stå på när det gäller att bjuda in till kvinnocirklar. Du kommer få verktyg till hur du skapar en trygg och stärkande cirkel. Du kommer även få prova på olika sätt att hålla i en cirkel samt även olika tema som en cirkel kan utgå från... Därmed kommer du finna ut hur du vill att just din cirkel ska se ut... Du kan även föra in dina egna intressen och din kunskap/erfarenhet i cirkeln på ett sätt som ger dig glädje och inspiration och gynnar alla... eller berika det arbete med människor som du redan gör genom att föra in cirkeln där. Vill du få en meningsfull sysselsättning genom att bjuda in till kvinnocirklar och även värdesätta dig själv ekonomiskt. Då kommer denna utbildning ge dig den kunskap, de verktyg och den tillit du behöver. 

Det finns så många kvinnor som vill vara med
... 
i en kvinnocirkel och det behövs kvinnor som startar upp, bjuder in och håller i den.

Detta är också en inre resa
Genom att regelbundet vara del av en mindre cirkel i zoom  - där vi guidar och vägleder er, får du även en unik möjlighet att växa i en trygg gemenskap med andra kvinnor. Du kan därmed hitta djupare hem till dej själv som kvinna samt stärkas i ditt ledarskap. Genom det kommer du kunna vara en ännu mer trygg ledare och inspiratör för andra kvinnor i olika sammanhang och på ditt unika sätt ...

Du tränar även på hemmaplan

Vi vägleder och stärker dig i övningar du kan göra hemma med vänner, ev partner samt så småningom en mindre cirkel... Därmed  kommer du igång på hemmaplan. Du får erfarenhet och blir trygg i att leda en cirkel och då blir det mycket enklare för dig att bjuda in till en cirkel när du gått färdigt utbildningen... Kanske har du då redan påbörjat en cirkel eller finns det redan kvinnor som gärna vill vara med.

Efter kursen kommer du att vara diplomerad Kvinnocirkelledare och

 • Ha fått en mängd kunskap om hur du skapar en trygg kvinnocirkel.
 • Ha en djupare förståelse för hur mycket en kvinnocirkel kan betyda
 • Känna mer tillit till dig själv som en trygg och kompetent ledare
 • Vara redo att bjuda in och hålla i cirklar på ett tryggt och bra sätt.
 • Ha format din egen cirkel på det sätt som känns inspirerande för dig 
 • Ha skapat en tydlig vision av din / dina kvinnocirklar och dej som ledare
 • Ha beslutat ditt praktiska upplägg, lokal / eller via nätet betalning/ fritt m.m.
 • Kunna använda den metod vi rekommenderar, men på ditt unika sätt.
 • Lärt dig mer om hur du kan använda zoom och bjuda in genom nätet
 • Ha fått en fin grund att även bjuda in till kurser, retreater m.m. där cirklar ingår.
 • Bjuda in till cirkelsamtal i många andra sammanhang, nära relationer, vänner, arbete. Låta cirkeln vara en del av ditt liv och dina relationer


Bonus är att du kommer att ha nytta och glädje av denna utbildning och av att kunna använda cirkeln i alla relationer i ditt liv... Den kan ge dig en mer djup och meningsfylld kommunikation i vardagen med din partner, i möten med väninnor såväl som i arbetssituationer. Cirkeln kan bli en viktig del av ditt liv genom vilken du kan stärka andra och de kan stärka dig... Cirkeln ger dig goda, nära relationer vilket är en av de viktigaste faktorerna för att leva lycklig med god hälsa... En cirkel där ni följer varandra under en längre tid kan vara en så viktig del i livet som ger trygghet genom livets olika faser samt även stärker oss i att ta nya steg.

Börja gärna med att läsa boken
Du kan mycket väl starta en cirkel bara utifrån den men vill du få extrahjälp och stöd för att komma igång eller kanske arbeta med cirklar så kommer denna utbildning ge dig så mycket mer och en djupare grund att stå på... samt även stärka dig i att värdesätta det du ger ekonomiskt  Beställ bok

Preliminärt - kan ändras lite - Nya datum 2022

7 block - under 7 månader  September - mars
25 sept, 23 okt, 20 nov, 11 dec, 15 jan, 12 febr, 19 mars ( i zoom)

Tid: Vi möts i zoom dessa datum Lördagar kl 10.00 - 14.00 (med paus)
Du får material till varje block ca 1 vecka innan zoomträffen 

Varje block innehåller 

 • En video med fokus på månadens tema
 • En vägledd meditation / ljudfil
 • Zoom - träff med mig och Camilla (Lördag 1 gång i mån 10.00 - 14.00 )
 • Däremellan läser du tillhörande kapitel i boken samt tar del av video/ljudfiler och lite övningar
 • Du får vägledning i att träna på cirkelsamtal på hemmaplan 
 • Du får vara del av en facebookgrupp med fokus på kvinnocirkeln 
 • Vi finns med i facebookgruppen och stärker dig på vägen under hela utbildningen.
Inför varje nytt block får du en video samt en vägledd meditation eller ljudfil att lyssna till när du vill... Under zoom träffarna ger vi extrainspiration omkring det aktuella blocket samt du kan ställa frågor och få personligt stöd. Du får även varje tillfälle träna på att vara del av / hålla i en cirkel med 4-5 kvinnor. Utförlig info om varje block
 

Kurslitteratur: Kvinnocirkeln - en stärkande gemenskap av Anne Solveig. Har du inte boken redan så beställ här nu 

Vår / Sommarträff med Kvinnocirkeln: Vi har även planer på att bjuda in till en träff i det verkliga livet för dem som vill. En möjlighet att uppleva olika cirklar och även träna på att leda...

Ledare: Anne Solveig och Camilla Måne


Anne Solveig
Kurs och Retreatledare i "Shine Sister" Cirkelledare


Anne har stärkt och inspirerat kvinnor sedan 25 år genom kurser, retreater, kvinnofestivaler samt en mängd kvinnocirklar. Hon är författare till boken Kvinnocirkeln och medgrundare till Mundekulla Retreatcenter där hon verkat under 20 år

Kvinnocirkeln har varit en viktig del av mitt liv och jag har bjudit in till en mängd kvinnocirklar. Det har gett mig erfarenhet och kunskap om vad som behövs för att en cirkel ska kännas trygg och välkomnande och verkligen stärka och inspirera dem som är med på djupet. Jag har tagit del av hur så många kvinnor blivit stärkta i att ta nya ta nya steg till det de längtar till samt skapa mer harmoniska relationer.

Jag vill med alla mina event inspirera till att leva i sanning och kärlek samt lyssna till den inre vägledningen, Jag bjuder i höst även in till "Shine sister community".

Cirklar med kvinnor som stärker varandra är så kraftfullt och kan förändra världen.

Uppskattning från Kvinnocirkel- ledarutbildning

"Tack Anne ! Du ger så mycket med att bara vara du. På tisdag ska jag ha min andra kvinnocirkel." Iréne Lavin
 
"Kan man ha en mer inspirerande och kunnig ledare när det gäller kvinnocirklar? Jag har lärt mig av dig att se alla – ge alla utrymme – se dem som de individer de är och få dem att känna sig värdefulla precis så som de är. Det känns tryggt med din kunskap och erfarenhet"  Kristina Starkhammar

Camilla Måne
Socionom, Kursledare i "Vildkvinnans väg" Cirkellledare


Jag är så glad att samverka med Camilla Måne i denna utbildning. Hon kompletterar mina egna kunskaper så fint och bidrar till att ubildningen blir både djupare och bredare.

Camilla har en djup kunskap om att stärka kvinnor att vara dem vi är fullt ut och har gått prästinneutbildning i Glastonbury. Hon drivs av att skapa hållna rum där människor kan hitta hem till sin egen natur, gemenskapen med andra och en djup kontakt med jorden och elementen omkring. 

Camilla har en stor erfarenehet av att leda cirklar för kvinnor på flera olika sätt. Måncirklar, Vildkvinnecirklar, Det inre livet cirkel, ceremonier m.m... Detta och mycket mer kommer hon tillföra utbildningen. Hon erbjuder även ett Circle way camp varje sommar tillsammans med sin man, samt "Vildkvinnans väg" 1-årig utbildning för kvinnor i naturens, ModerJords, kärlekens tjänst, tillsammans med Stina Gray. Camilla sjunger, trummar och målar med

”Camilla är en cirkelledare som med varm lyhördhet och lekfullhet skapar cirklar att växa i. Hennes cirklar är trygga rum där allt får plats och som jag kan komma till stressad och slutkörd och gå därifrån inspirerad och påfylld!”  

Lisa Isaksson 
 
”Camilla har med sin närvaro, erfarenhet, kunskap och autenticitet inspirerat mig i att lära känna min egen kraft och närvaro, i och utanför cirkeln. Hennes cirklar är magiska!” 

Sanna  

 www.camillamåne.se

Passar denna utbildning mig ?

Vi välkomnar kvinnor i alla åldrar med olika bakgrund. Ingen speciell förkunskap krävs. Det enda som känns viktig är att du mår så bra i dej att du kan vara närvarande, tala och lyssna i cirkeln.

Funderar du på om utbildningen passar dig... läs mer här

Tid och pris

Tid: 25 sept - 19 mars 
(20 sept - material till block 1)

Pris: 8400:-
Inkl Anmälningsavgift 1400:- 

Hela summan ska vara inbetald senast 14 september. (Möjlighet till delbetalning)

Begränsat antal deltagare...

Innan du anmäler dig
vill vi gärna att du berättar lite mer om dig själv så vi veta att denna utbildning passar dig.
Klicka på rutan nedan,

 

Nyhetsbrev

Ekonomi

Ekonomi och pengar 

Vår egen erfarenhet är att när vi väl beslutat oss så kommer pengarna med... ofta på mirakulösa sätt.

Du är värd att växa och du har mycket att ge. De cirklar du erbjuder kan snart ge dig tillbaka den summa du betalar. De kan också vara en underbar källa till inspiration och glädje resten av livet och en grund för din framtida verksamhet.

Livet vill dig väl och supportar dej.

Varmt Välkommen

Kurslitteratur - beställ

Kvinnocirkeln -  av Anne Solveig.
Vi kommer använda denna bok som kurslitteratur. Beställ redan nu.. 
Klicka och läs mer samt beställ.

"Boken är inte bara en fin handledning,
utan också en njutning att ta del av."
Monica Katarina Frisk

"Tack för din underbara bok!!! Den kommer att inspirera många kvinnor till att starta en kvinnocirkel, det kändes lätt och roligt att skapa kvinnocirklar när man läste boken!  Helena Soluna

 

Frivillig kurslitteratur

Vill du hämta mer inspiration till att leda kvinnocirklar och kvinnoevent så är här några förslag:

Kom närmare: Chamelie Gad Ardagh
Grandmothers councel the world: Carol Shaefer