Utbildning via Nätet - Start 28 januari - Nu två möjligheter att gå den.

Framtiden är feminin - Kvinnocirklar är en viktig del av det.

Nu är det rätt tid att välkomna och omfamna det feminina. Vi har funnit att kvinnocirklar och den djupt stärkande systergemenskap vi är del av där, är det mest glädjefyllda, inspirerande och effektiva sättet att att stärka varandra i vårt växande. Det i sin tur leder till att vi vågar ta mer plats, stå tryggt i vårt ljus och uttrycka det vi tror på samt ge av våra unika gåvor. När vi gör det kan vi leva ett mer rikt och glädjefullt liv. Vi blir medskapare till den värld vi vill leva i.

Denna utbildning ger dig konkreta verktyg att bjuda in till och leda kvinnocirklar. Den är också en resa i ditt eget växande, att stå i din kraft, ge av ditt ljus och dina unika gåvor ... och den kan ge såå mycket till både dej själv och andra kvinnor.

Kvinnocirkeldag i zoom 12 november 14.00 - 18.00 - klicka här

Så här säger tidigare deltagare:

"Det känns underbart att leda kvinnocirklar nu. Jag är så glad över att jag följde min längtan att vara med!" Cecilia Ekholm
  
"Utbildningen gav mig modet att våga gå en bit till mot mina drömmars mål" Lena 

"Kvinnocirkelledarutbildningen med Camilla och Anne var så inspirerande och givande. De är båda lysande exempel på autentiskt ledarskap som är grundat i passion, hjärta, kraft och äkthet. Kan varmt rekommenderas!"  Berit J Estabrook Konstnär, kvinnocirkelledare, och shamanistisk cirkelledare.
 

"Women in circles, supporting each other to become who they are meant to be " Jean Shinoda Bolen
 

Vill du ta ett nytt steg i livet ?

 • Vill du bjuda in till en djup, nära kvinnocirkel där ni alla kan växa 
 • Vill du bli en trygg, uppskattad ledare som andra har tillit till 
 • Vill du även bjuda in till fler kvinnoevent där cirkeln är en viktig del
 • Vill du skapa en meningsfull extra sysselsättning med cirklar
 • Vill du stärka kvinnor så att det feminina blommar ut i världen
 • Vill du låta cirklar vara en viktig del av det arbete du redan gör 
 • (tex som yogalärare, arbete med människor, i skolan m.m.)

Stämmer något av detta eller fler saker på dej så passar denna utbildning dig perfekt...
Du kommer få en mängd kunskap och verktyg så att du tryggt kan bjuda in till och leda en cirkel i flera olika sammanhang. Du behöver inte heller resa någonstans utan kan göra denna utbildning i lugn och ro hemma. För att få erfarenhet av att leda cirklar i verkligheten, guidar vi dej i övningar att göra på hemma plan med vänner och andra kvinnor Varmt välkommen... 

 

"En djup, nära kvinnogemenskap kan betyda så mycket för dig och de andra kvinnorna på resan genom livet"

Detta är mer än en utbildning

Det är en resa i att bli stärkt i den du är och använda dina kunskaper i ett sammanhang som är meningsfullt och berikande för både dej och de andra kvinnorna. Det är en möjlighet att få skapa en djup närande kvinnogemenskap som du kan ha glädje av genom livet. Vi har båda lång erfarnehet av kvinnocirklar och att bjuda in till kvinnoevent och vi vet hur mycket det kan ge kvinnor. Därmed är vår vision är att kvinnocirklar ska spridas mer och mer så att fler och fler kvinnor ska få glädjen att njuta av och växa i en trygg, stärkande systergemenskap. 

Huvudfokuset är att bjuda in till Kvinnocirklar
Du kommer få stöd i att öva och träna på detta, men det är också en gedigen ubildning för kvinnor som vill utvecklas i en gemenskap med andra samt vill bjuda in till alla slags event där cirkeln är en viktig del. Du får lära mer om hur du kan använda dig av cirkeln för att skapa mer djupa, nära relationer i alla sammanhang. Vi ger dig den kunskap, de verktyg och den stärkande inspiration du behöver för att komma igång att leda kvinnocirklar på ett tryggt och bra sätt. En cirkel som kvinnorna längtar efter att komma till och där de känner sig sedda samt kan växa i en djup stärkande gemenskap. 

Du får kunskap, verktyg och tillit att bli en trygg ledare.
Kanske har du länge längtat efter att själv vara del av en cirkel... Kanske vill du bjuda in till cirklar under ett tema som känns viktigt för dig och skapa en meningsfull sysselsättning som kommer ge både dej och de andra så mycket... Kanske vill du även bjuda in till kurser, retreater och event för kvinnor där cirkeln är en viktig del. Då kommer du få en viktig grund att stå på och många fina verktyg samt en möjlighet till en extra inkomstkälla. Eller vill du främst gå den här utbildningen för din egen skull och för att kunna bli stärkt i att ta steget att äntligen bjuda in till en cirkel som kan bli en underbar källa till stöd, inspiration och glädje för dig och de andra genom livet...

Vi vet hur mycket en kvinnocirkel kan betyda för både dej och de andra kvinnorna... Vi vet också att det finns en mängd kvinnor som längtar efter att vara med i den djupa, nära kvinnogemenskap som en cirkel kan bli... 

Vad utbildningen kan ge dig.
Du kommer fåen trygg grund att stå på när det gäller att bjuda in till kvinnocirklar. Du kommer få verktyg till hur du skapar en trygg och stärkande cirkel. Du kommer även få prova på olika sätt att hålla i en cirkel samt även olika tema som en cirkel kan utgå från... Därmed finna ut hur du vill att just din cirkel ska se ut... Du kan även föra in dina egna intressen och din kunskap/erfarenhet i cirkeln på ett sätt som ger dig glädje och inspiration och gynnar alla... eller berika det arbete med människor som du redan gör genom att föra in cirkeln där. Vill du få en meningsfull sysselsättning genom att bjuda in till kvinnocirklar och även värdesätta dig själv ekonomiskt. Då kommer denna utbildning ge dig den kunskap, de verktyg och den tillit du behöver. 

Det finns så många kvinnor som vill vara med
... 
i en kvinnocirkel och det behövs kvinnor som startar upp, bjuder in och håller i den.

Detta är också en inre resa 
Det material vi delar med oss i form av video, övningar, ljudfiler m.m är upplyftande och stärkande både när det gäller ditt eget växande och att kunna leda andra. Genom det kommer du kunna vara en ännu mer trygg ledare och inspiratör för andra kvinnor i olika sammanhang och på ditt unika sätt. Du som väljer hela paketet och att även vara del av zoomträffa och en mindre cirkel i zoom  - där vi guidar och vägleder er, får även en unik möjlighet att växa i en trygg gemenskap med andra kvinnor. lära känna de andra i din cirkel samt stärkas i ditt ledarskap.

Du tränar även på hemmaplan

Vi vägleder och stärker dig i övningar du kan göra hemma med vänner, ev partner samt så småningom en mindre cirkel. Du börjar i det lilla genom att bjuda in en person och sedan steg för steg stödjer vi dej i att bjuda in fler. Därmed kommer du igång på hemmaplan. Du får erfarenhet och blir trygg i att leda en cirkel och då blir det mycket enklare för dig att bjuda in till en cirkel när du gått färdigt utbildningen... Kanske har du då redan påbörjat en cirkel eller finns det redan kvinnor som gärna vill vara med.

Efter kursen kommer du att:

 • Ha fått en mängd kunskap om hur du skapar en trygg kvinnocirkel.
 • Ha en djupare förståelse för hur mycket en kvinnocirkel kan betyda
 • Känna mer tillit till dig själv som en trygg och kompetent ledare
 • Vara redo att bjuda in och hålla i cirklar på ett tryggt och bra sätt.
 • Ha format din egen cirkel på det sätt som känns inspirerande för dig 
 • Ha skapat en tydlig vision av din / dina kvinnocirklar och dej som ledare
 • Ha beslutat ditt praktiska upplägg, lokal / eller via nätet betalning/ fritt m.m.
 • Kunna använda den metod vi rekommenderar, men på ditt unika sätt.
 • Lärt dig mer om hur du kan använda zoom och bjuda in genom nätet
 • Ha fått en fin grund att även bjuda in till kurser, retreater m.m. där cirklar ingår.
 • Bjuda in till cirkelsamtal i många andra sammanhang, nära relationer, vänner, arbete. Låta cirkeln vara en del av ditt liv och dina relationer


Bonus är att du kommer att ha nytta och glädje av denna utbildning och av att kunna använda cirkeln i alla relationer i ditt liv... Den kan ge dig en mer djup och meningsfylld kommunikation i vardagen med din partner, i möten med väninnor såväl som i arbetssituationer. Cirkeln kan bli en viktig del av ditt liv genom vilken du kan stärka andra och de kan stärka dig... Cirkeln ger dig goda, nära relationer vilket är en av de viktigaste faktorerna för att leva lycklig med god hälsa... En cirkel där ni följer varandra under en längre tid kan vara en så viktig del i livet som ger trygghet genom livets olika faser samt även stärker oss i att ta nya steg.

Börja gärna med att läsa boken
Den är en fin grund för att förstå grunden för cirklarna. Många känner dock att de behöver mer stöd och peppning för att bjuda in till en cirkel eller kanske även arbeta med cirklar. Då kommer denna utbildning ge dig så mycket mer och en tryggare grund att stå på... samt även stärka dig i att värdesätta det du ger ekonomiskt  Beställ bok

Utbildningen sker helt via Nätet 

Alternativ 1. Utbildningen inkl handledning och cirklar via zoom
Alternativ 2. Studera mer på egen hand, se alternativ längre ned.


Du kan sitta hemma i din mysfåtölj och vara med

8 block - under 6 månader  28 januari - 10 juni
5 Zoom stunder  (för dej som bokat alternativ 1.)
Tid: Lördagar 1 gång i månaden10.00 - 14.30 ( paus 30 min)
Datum Zoomträff: 11, febr, 11 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni
Du får material till varje block ca varannan vecka.

Varje block innehåller 

 • Två föreläsningar via video med inspirerande powerpointbilder.
 • En vägledd meditation eller annan ljudfil
 • Läsning av tillhörande kapitel i boken 
 • Övningar att skriva ned/ fundera över
 • Vägledning i att träna på cirkelsamtal på hemmaplan

Facebookgrupp.
 • Du får vara del av en facebookgrupp med fokus på kvinnocirkeln 
 • Vi finns med i facebookgruppen och stärker dig på vägen under hela utbildningen.
Under zoom träffarna samtalar vi på förmiddagen omkring de aktuella block du tagit del av senast och delar med oss i en stor cirkel hur det gått med övningar m.m.  samt du kan ställa frågor och få personligt stöd. Du får sen på eftermiddagen vara del av en cirkel med 4-5 kvinnor. Utförlig info om varje block
 

Kurslitteratur: Kvinnocirkeln - en stärkande gemenskap av Anne Solveig. Har du inte boken redan så beställ här nu 

Ungefärlig tid du behöver ge 

 • Video, ljudfiler, uppgifter och läsning: ca 2 tim/vecka
 • Cirkelövning hemma 4 tillfällen under utbildningen ca 1 tim / gång
 • Zoomträff 5 tillfällen 1 Lördag / månad  4,5 timme

Ledare: Anne Solveig och Camilla Måne


Anne Solveig
Kurs och Retreat och cirkelledare -  "Shine Sister" 


Anne har under en längre tid haft ett djupt engagemang i att stärka kvinnor och att bjuda in till kvinnocirklar. Sedan 30 år har hon även bjudit in till kurser, retreater och kvinnofestivaler. Hon har även skrivit boken Kvinnocirkeln och medgrundare till Mundekulla Retreatcenter där hon verkat under 20 år

Kvinnocirkeln har varit en viktig del av mitt liv och jag har bjudit in till en mängd kvinnocirklar. Det har gett mig erfarenhet och kunskap om vad som behövs för att en cirkel ska kännas trygg och välkomnande och verkligen stärka och inspirera dem som är med på djupet. Jag har tagit del av hur så många kvinnor tagit nya steg till det de längtar till i sitt liv tack vare den stödjande gemenskapen i cirklarna.

Med mina "Shine sister event" vill jag även inspirera till att leva i en djupare kontakt med vårt inre, lyssna till den inre vägledningen, stå i vårt ljus och ge av det vi är ämnade till. Anne är även konstnär och musiker. 

Cirklar med kvinnor som stärker varandra är så kraftfullt och kan förändra världen.

Uppskattning från Kvinnocirkel- ledarutbildning

"Tack Anne ! Du ger så mycket med att bara vara du. På tisdag ska jag ha min andra kvinnocirkel." Iréne Lavin
 
"Kan man ha en mer inspirerande och kunnig ledare när det gäller kvinnocirklar? Jag har lärt mig av dig att se alla – ge alla utrymme – se dem som de individer de är och få dem att känna sig värdefulla precis så som de är. Det känns tryggt med din kunskap och erfarenhet"  Kristina Starkhammar

Camilla Måne
Socionom, Kursledare i "Vildkvinnans väg" Cirkellledare


Jag är så glad att samverka med Camilla Måne i denna utbildning. Hon kompletterar mina egna kunskaper så fint och bidrar till att ubildningen blir både djupare och bredare.

Camilla har en djup kunskap om att stärka kvinnor att vara dem de är fullt ut. Hon har gått prästinneutbildning i Glastonbury och drivs av att skapa hållna rum där människor kan hitta hem till sin egen natur, gemenskapen med andra och en djup kontakt med jorden och elementen omkring. 

Camilla har en stor erfarenehet av att leda cirklar för kvinnor på flera olika sätt. Måncirklar, Vildkvinnecirklar, Det inre livet cirkel, ceremonier m.m... Detta och mycket mer kommer hon tillföra utbildningen. Hon erbjuder även ett Circle way camp varje sommar tillsammans med sin man, samt "Vildkvinnans väg" 1-årig utbildning för kvinnor i naturens, ModerJords, kärlekens tjänst, tillsammans med Stina Gray. Camilla sjunger, trummar och målar med.

”Camilla är en cirkelledare som med varm lyhördhet och lekfullhet skapar cirklar att växa i. Hennes cirklar är trygga rum där allt får plats och som jag kan komma till stressad och slutkörd och gå därifrån inspirerad och påfylld!”  

Lisa Isaksson 
 
”Camilla har med sin närvaro, erfarenhet, kunskap och autenticitet inspirerat mig i att lära känna min egen kraft och närvaro, i och utanför cirkeln. Hennes cirklar är magiska!”  
Sanna  

 www.camillamåne.se

Tidigare kursdeltagare

Cecilia Ekholm berättar

"Jag rekommenderar varmt Camillas och Anne Solveigs utbildning till alla som vill bjuda in till kvinnocirklar! Den ger många verktyg och stöttning hela vägen. Camilla och Anne skapar en trygg struktur och bjuder på många praktiska tips kring att arrangera cirklar och även generös inspiration i form av filmer, texter och musik att ta del av mellan träffarna.

Jag känner mig stärkt av den fina gemenskapen och är stolt över de stora steg som jag har tagit — det känns underbart att leda kvinnocirklar nu. Jag är så glad över att jag följde min längtan att vara med!
Cecilia Ekholm

Maria Torpman berättar

"Jag kan varmt rekommendera den här utbildningen. Jag har lärt mig massor under de här månaderna både om mig själv och om andra kvinnor. Fått så mycket fina nya bekantskaper och fina minnen och erfarenheter." Jenny Wikström Yogalärare
 
"Utbildningen ger en viktig möjlighet till att utveckla din potential och engagera dig i något som skapar mening framåt!" Eva
 
"Jag är mycket nöjd med utbildningen, en resa utanför komfortzonen i ett personligt växande och ny kunskap om att leda kvinnocirkel på olika sätt." Kerstin Olovsson / Alternativ terapeut.

 

Passar denna utbildning mig ?
Vi välkomnar kvinnor i alla åldrar med olika bakgrund. Ingen speciell förkunskap krävs. Det enda som känns viktig är att du mår så bra i dej att du kan vara närvarande och lyssna i cirkeln. Funderar du på om utbildningen passar dig samt vill du veta mer om de olika alternativen så du kan välja det som passar dig (med eller utan zomträffar)  läs mer här

Det finns nu två olika alternativ att gå denna utbildning 

UTBILDNING Alternativ 1.
Inkl handledning och kvinnocirklar i zoom
5 träffar i zoom Lörd 10.00 - 14.30


Här följs vi åt med varje block och knyter an till övningarna när vi ses i zoom. På fm får du träffa de andra deltagarna och i en gemensam cirkel dela med dig hur det går för dig samt få stöd och handledning av oss. Under eftermiddagen får du deltaga i en mindre cirkel, vilket ger dig mer erfarenhet av kvinnocirkeln.

Tidigare deltagare upplevde att det gav mycket att träffa de andra och dela tankar och erfarenheter, flera fick även nya vänner och några samverkar nu med att bjuda in till en cirkel. Samt att dessa träffar även gav mycket igenkänning och peppning att verkligen komma igång och bjuda in till en cirkel.

Diplom: Efter avslutad utbildning inkl rekommenderade övningar blir du diplomerad Kvinnocirkel-ledare. Läs mer, diplom

Vi spelar in om du missar: Skulle du missa en zoomträff kommer du få en inspelning från fm gemensamma cirkel med handledning.

Anne och Camilla skapar och håller i zoomträffarna på ett vackert inbjudande sätt i cirkelns anda där alla blir sedda och lyssnade till. Inslag av sång, musik, dans och vägledda meditationer. 

Grundpris: 8400:-  (se även boka tidigt pris)

UTBILDNING Alternativ 2.
Mer på egen hand utan träffar/cirklar i zoom


Detta alternativ kan passa dig som hellre vill göra utbildningen på egen hand och kanske inte har tid eller möjlighet att avsätta 5 lördagar eller som inte är så förtjust i att mötas på nätet. Kanske har du även mycket i ditt liv just nu och vill gärna göra utbildningen i din egen takt. 

Du kommer få allt material samtidigt som de andra så du kan ändå vara del av kommunikationen i facebook om du vill det. Du behöver dock en viss egen disciplin för att se till att göra de uppgifter vi rekommenderar.

Diplom: När du tagit del av utbildningen och de övningar vi rekommenderar så har du samma möjighet att få diplom. Läs mer om diplom

Grundpris: 5900:- (se även boka tidigt pris)

Tid och pris 2023

Tid: 28 januari - 3 juni
11 febr 10.00-14.30 zoomträff 1. 

Utbildningen 1. 
Inkl handledning o cirklar i zoom
Totalt pris: 8.400:-
Boka i tid: senast 31 dec 7.900:-
(inkl anmälningsavgift 2400:-)

Utbildning 2.
Utan handledning/cirkel i zoom
Totalt pris: 5900:-
Boka i tid: senast 31 dec 5.400:-
(inkl anmälningsavgift 1400:-)

Boka här: genom att sätta in Anmälningsavgift
2400:- Alternativ 1.
1400:- Alterntiv 2. Resterande summa inbetalas med faktura senast 20 jan.
Boka tidigt pris från det du bokat.

Möjlighet finns till två delbetalningar.

Utbildningsmaterialet finns tillgängligt för dig t.om dec 2023
Därefter får du tillgång till vissa delar som kan vara till hjälp när det gäller att bjuda in till cirklar.

Boken (kurslitteratur) kan beställas i samband med anmälan.

Ekonomi

Tillit till pengar

Du är värd att växa och du har mycket att ge. De cirklar du erbjuder kan snart ge dig tillbaka den summa du betalar och mycket mer. De kan också vara en underbar källa till inspiration och glädje resten av livet och en grund för din framtida verksamhet.

Vår egen erfarenhet är att när vi väl beslutat oss så kommer pengarna med... ofta på mirakulösa sätt.

Livet vill dig väl och supportar dej.

Varmt Välkommen

Kurslitteratur - beställ

Kvinnocirkeln -  av Anne Solveig.
Vi kommer använda denna bok som kurslitteratur. Beställ redan nu... eller boka samtidigt som du anmäler dig. 
Klicka och läs mer samt beställ.

"Boken är inte bara en fin handledning,
utan också en njutning att ta del av."
Monica Katarina Frisk

"Tack för din underbara bok!!! Den kommer att inspirera många kvinnor till att starta en kvinnocirkel, det kändes lätt och roligt att skapa kvinnocirklar när man läste boken!  Helena Soluna