Kvinnocirkelledare E-kurs

Denna utbildning är på gång planeras klar under 2021

Det finns så många kvinnor som vill vara med i en kvinnocirkel och det behövs kvinnor som startar upp, bjuder in och håller i den Därmed är jag på gång nu att erbjuda en E-kurs i detta...  Du kan även starta en kvinnocirkel genom att bara läsa min bok, men vill du ha lite mer inspiration och bli stärkt på vägen samt kanske även använda dej av cirkeln i ditt arbete, så kan denna E-kurs ge dig de extra verktyg och den tillit du behöver. Meddela mig ditt intresse så hör jag av mig med mer info om tider, priser, upplägg m.m när den är klar. 
 

Efter kursen kommer du att:

  • Ha fått kunskap och verktyg om hur du skapar en trygg kvinnocirkel.
  • Ha en djupare förståelse för hur mycket en kvinnocirkel kan ge både dig och de andra
  • Ha format din egen cirkel på det sätt du vill och med dina kunskaper och erfarenheter. 
  • Ha mer tillit till dej själv som "cirkelledare" och tillit till att du kan bjuda in andra i din cirkel.
  • Vara redo att bjuda in till en kvinnocirkel och hålla i den på ett tryggt och bra sätt.
  • Ha beslutat ditt praktiska upplägg, lokal, betalning eller om du vill bjuda in fritt m.m.
  • Kunna använda den metod jag rekommenderar, men på ditt unika sätt.
  • Bjuda in cirkelsamtal i många andra sammanhang, nära relationer, vänner, arbete. 


Bonus är att du även kan ha nytta och glädje av denna kurs i alla områden i ditt liv när det gäller att få en mer djup och meningsfylld kommunikation... i vardagen med din partner, i möten med väninnor såväl som i arbetssituationer. 

Börja gärna med att läsa boken
Många kvinnor har startat upp sina cirklar efter att ha läst boken. Du kan mycket väl starta en cirkel bara utifrån den men behöver du extrahjälp och stöd för att komma igång eller kanske vill arbeta med denna typ av cirkel så är tanken med E-kursen att den erbjuder denna möjlighet.
Beställ bok
 


Vill du bjuda in till en kvinnopcirkel där ni alla kan växa och blomma...

En grupp med kvinnor som träffas regelbundet och som finns där för varandra … En cirkel där ni kan dela både bekymmer och glädjeämnen… där det är tryggt att släppa fram tårarna och där ni känner en trygghet att det som ni delar stannar i cirkeln… En cirkel som kan fortsätta under en längre tid om ni vil det och bli till en grundtrygghet i vardagen.

En cirkel med kvinnor som tror på och ser varandras potential och unika gåvor och som även hjälper varandra att växa och ta nya steg, dela med sig sina gåvor, förverkliga drömmar och leva det liv ni längtar till. Dit ni alla kan komma med både glädjeämnen och bekymmer och veta att det finns andra kvinnor lyssnar och finns där...
 
Jag vet att det finns många kvinnor som gärna skulle vilja vara med i en sån cirkel och att det kan ge er alla så mycket mer än ni anat… Cirklen blir helt enkelt en trygghet i livet som ni alltid kan komma tillbaka till även om cirkeln och deltagarna kan växla under årens lopp.
 
Att mötas i cirklar är något som vi kvinnor har gjort sen urminnes tider… vi har suttit runt elden och lagat mat och skapat lerkärl, vi har gjort de praktiska sysslorna tillsammans och på våra mormödrars tid fanns det syjuntor i nästan varje by där kvinnor träffades för att sy, brodera, laga och lappa och samtidigt delade med sig av vardagens bekymmer och glädjeämnen…

I ursprungstraditioner lever cirkeln och gemenskapen med andra kvinnor  ännu kvar mycket mer än vad det gör i västvärlden…Kvinnor i västvärlden lever mer i sina familjer och med sin partner… Men det är inte alltid som det känns meningsfullt att dela alla tankar och känslor med den personen vi lever med… och det kan också bli betungande för relationen… Då kan det vara så värdefullt att ha en trygg grupp med systrar och väninnor att komma till, där vi kan dela allt och veta att det stannar mellan oss… 

Även om en vänskaps relation kan fylla en del av detta behov så är det ju så att ofta när vi möter våra väninnor i det vardagliga livet så har vi så mycket vi vill berätta och vi kanske inte låter varandra tala till punkt … Det finns inte heller alltid utrymme för de djupaste viktigaste samtalen … Därmed fyller en kvinnocirkel en så viktig funktion. I cirkeln vet du att det finns tid för dig att prata och verkligen bli lyssnad till samt att du i lugn och ro kan ta upp just det där du behöver prata om. Behöver du vägledning så finns det även flera kvinnor som kan ge dig det från många olika perspektiv.
 
Livet skiftar också, vi kanske bryter upp med vår partner, avslutar vårt jobb, vänner försvinner och nya kommer… Då kan det ge en så fin och trygg grund att ingå i en cirkel som fortsätter även om den också kan skifta lite och någon lämnar och någon ny kommer in.

Vi behöver också en balans mellan det feminina och maskulina här på jorden. Ju mer kvinnor möts för att stärka varandra att ta vår sanna plats i livets väv ju mer kan vi återställa den balansen. I kvinnocirkeln kan du bli stärkt i att vara den du är helt och fullt och ge av dina gåvor till världen. 

Slutligen är en kvinnocirkel ett fredsarbete… det som sker i cirkeln blir ringar på vattnet som påverkar alla i vår närhet.... den hjälper oss att finna inre trygghet och leva ännu det liv vi är ämnande till. Vi kan då medverka till en mer fredlig och kärleksfull värld.

"Du är som ett unikt underbart litet frö som är ämnad til att bli en vacker blomma... men du behöver plantera ditt frö i en näringsrik jord - i den rätta cirkeln av människor som du litar till och som tror på dig så det får näring att växa"

 "You are like a beautiful unique seed, that is going to be a beautiful flower… but you must plant the seed in the right circle of people and friends that you trust and that believe in you, so it can grow…"

Välkommen till Kvinnocirkeln

Anne Solveig

 
 

Anmäl intresse redan nu

Kursen planeras starta under 2020 - 2021. Anmäl ditt intresse redan så meddelar jag dig i god tid innan start. maila mig eller skriv under kontakt. Hälsning Anne Solveig.

Kvinnocirkeln - en stärkande gemenskap
av Anne Solveig Elmberg.
Klicka och läs mer samt beställ.