Välkommen till Sunday spirit inspiration

En stund för dig som vill ge lite tid till vila och att hämta ny inspiration till ditt liv.
Söndagen är en dag för vila och återhämtning... När vi använder den på det sättet, kan det ge ny inspiration till hela vår kommande vecka...  Lyssna gärna till denna pod söndag morgon eller fm och låt Söndagen bli en mer vilsam dag för dig... eller lyssna när du vill... Hälsningar Anne Solveig 

Del 1 - Söndagen 16 september 2018
Anne Solveig talar om vikten av att ge sig tid till stillhet och att ha en vilodag i veckan... samt om hur ett djupare engagemang och vilja att ge till andra och världen kan växa fram genom vila och inre lyssnande.
Sång och musik: I am beautiful, CD:n Shine

Del 2 - Söndagen 23 september 2018
Anne Solveig delar med sig om att vila, hantera känslor och lyssna till budskapet de bär med sig, så att du kan värdesätta dig själv, växa, och ta nya steg i livet. Samt tankar om att luta sig mot kärleken - det gudomliga inom oss.
Sång och Musik: Be in myself, Cdn Shine

Del 15 - Söndagen 30 augusti 2020 
Anne Solveig delar tankar om att vila, stillhet, meditation och att lyssna in det vi verkligen vill samt att ta nya steg i tillit.