En kurs i Mirakler

Om Mirakelkursen och dess budskap


"Jag skulle kunna se frid istället för detta."

Att välja kärlek och inre frid
En kurs i Mirakler är en bok men också en kurs som inspirerat människor över hela världen till att välja kärlek, inre frid, skuldfrihet, tillit och förlåtelse istället för rädsla, oro, skuld och dömande. Många kända andliga lärare har inspirerat av den tex Eckhart Tolle, Depak Chopra, Louise Hay, Marianne Williamson, Wayne Dyer och många fler. I Sverige har Kay Pollak fört fram dess budskap mycket fint liksom Tomas Frankell som jag haft kurser tillsammans med. Denna mycket älskade bok ses idag som en modern andlig klassiker som erbjuder tidlös inspiration till människor i hela världen.

Som vi ser på andra kommer vi se på oss själva
Den visar oss på ett logiskt sätt hur det vi tänker medverkar till hur vi ser på oss själva, andra och världen. Varje gång vi väljer att döma någon eller något så skapar det en tro att vi själva kan bli dömda... Men varje gång vi väljer att se på andra med kärlek och förlåtelse så kommer vi påminnas om att vi själva är kärlek och skuldfria.

Förlåtelse i Mirakelkursen
Handlar dock inte om att någon har gjort ett hemskt fel men jag förlåter ändå... Det handlar istället om att göra ogjort... att förstå att det är jag som behöver förlåta mig själv för att jag har sett på andra med dömande ögon... För att jag inte har sett deras sanna djupa kärna utan låtit min egen felaktiga perception stå ivägen för den.

Vara vaksamma
Eftersom vi alla är uppväxta i en kultur där vi lär oss ett tänkande som är baserat på rädsla skuld och dömande så behöver vi vara vaksamma på det vi tänker så att vi kan skifta vår syn och vår varseblivning till att se och tänka mer och mer i sanning och kärlek. 

Vägledningen
Eftersom det inte är så enkelt så har vi fått en hjälpare i det som kursen kallar den helige ande men som vi även kan se som vår egen inre sanna vägledning. Den vill oss väl och när vi lyssnar till dess budskap fungerar allt mycket mer enkelt i vårt liv och vi känner frid. 

Hitta hem till den du är
Slutligen handlar EKIM:s budskap om att mer och mer hitta hem och vila i dem vi i sanning är "Jag vilar i Gud" Ifrån den platsen av fridfullt varande kan vi se på andra människor som dem de i sanning är... Vi kan också enklare se på de tankar och känslor som kommer upp med lite på distans och inte välja att tro på dem och låta dem påverka oss ... Istället om och om igen hitta hem till det sanna varandet och vila i kärleken inom oss.

Kursens budskap baseras på
Att endast det Gud skapade är verkligt... endast det som är skapat i kärlek är verkligt och att Sanningen är oföränderlig och evig.

Anne Solveig

Vill du ta del mer av mina tankar om Mirakelkursen i en ny tid samt om fler lärare läs här
 

Historia - hur den kom till

"En kurs i Mirakler" började med att två personer plötsligt beslutade sig för att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Deras namn var Helen Schucman och William Thetford, professorer i medicinsk psykologi vid Columbiauniversitetets institution för medicin och kirurgi i New York. De var allt annat än andligt intresserade. Deras relation var ofta svår och ansträngd, och de var måna om att få personligt och yrkesmässigt erkännande och status. Deras liv  styrdes till stor del av världsliga värderingar och överensstämde knappast med det som Kursen förespråkar.

Helen, som var den som tog emot materialet, beskriver sig själv så här:
Som psykolog och lärare, teoretiskt sett konservativ och ateistisk i trosfrågor, arbetade jag i en prestigefylld och mycket akademisk miljö. Plötsligt inträffade något som satte igång en kedja av händelser som jag aldrig skulle ha kunnat förutse. Chefen på min avdelning tillkännagav oväntat att han var trött på de ilskna och aggressiva känslor som återspeglades i våra attityder, och slutade med att säga "det måste finnas ett annat sätt". Som på en given signal gick jag med på att hjälpa honom att finna det. Uppenbarligen är den här Kursen detta andra sätt.

Trots att deras avsikt var allvarligt menad hade de stora svårigheter med att komma igång med sitt gemensamma åtagande. Men de hade givit den Helige Ande den "lilla villighet" som, så som Kursen skulle betona gång på gång, är tillräcklig för att göra det möjligt för henne att använda vilken situation som helst för Sina syften. 

Helen fortsätter sin berättelse:
Tre häpnadsväckande månader föregick själva skrivandet, under vilka Bill föreslog att jag skulle skriva ner de synnerligen symboliska drömmarna och beskrivningarna av de egendomliga bilder som jag fick. Även om jag vid det här laget hade blivit mera van vid det oväntade, blev jag ändå mycket förvånad när jag skrev: "Detta är en kurs i mirakler". Det var min första kontakt med Rösten. Den var ljudlös, men tycktes ge mig ett slags snabb, inre diktamen som jag skrev ner i ett stenogramblock.
Jag skrev ner det Rösten "sade" och läste det för honom nästa dag, och han skrev det på maskin efter min diktamen. Jag förmodar att han också hade sitt speciella uppdrag. Utan hans uppmuntran och stöd skulle jag aldrig ha kunnat fullfölja mitt.

 
Hela processen tog ungefär sju år.
Textboken kom först, sedan arbetsboken, och sist handledningen för lärare. Endast några smärre förändringar har gjorts. Kapitelrubriker och underrubriker har satts in i textboken, och flera av de mer personliga hänvisningar som gavs i början har uteslutits. För övrigt är materialet i det väsentliga oförändrat.

Idag finns dock en ny upplaga där allt material är samlat. 
A Course in Miracles - Complete & annotated edition Circle of atonement
 
Namnen på de personer som samarbetade vid nedskrivandet av Kursen finns inte med på titelbladet, därför att Kursen kan och ska tala för sig själv. Dess enda syfte är att tillhandahålla en väg på vilken några människor kan finna sin egen Inre Lärare.

Med inspiration från Nätverket för Mirakelkursen

Mirakelkursen säger också tydligt att detta endast är en av många andliga vägar. 


En kurs i Mirakler idag
Den innehåller både textbok, arbetsbok och handledning för lärare. samt även de små extraböckerna: Bönens sång och Psykoterapi


A Course in Miracles
Den första upplagan som trycktes för att säljas... i 300 ex

Åhh den skulle jag vilja ha. Men jag har faktiskt en gammal pocketversion som jag delat upp i 4 delar ungefär som denna och det är så mycket mer behändigt än att ha hela den tjocka boken.

This edition was printed by Freeperson Press in 1975 (was later printed by the late Saul Steinberg)
This version has four volumes. Was FIP and FACM lost copyright and was rendered as public domain 6/04.

Carole Howe

Carole Howe var med från början och kände Helene och var nära vän till Bill Thetford . Hon är underbar och delar med sig lektionerna fritt. Se mer