EKIM resurser

Böcker, video, kurser m.m.

Vi behöver ständigt påminnas om sanna och kärleksfulla budskap...  Dessa resurser är till för dig som vill veta mer om  "En kurs i Mirakler" samt för dig som deltar eller har deltagit i EKIM 40-dagars och vill få mer inspiration.

När du har börjat att ändra ditt sinne och att välja mer  kärleksfulla tankar, har du en ny grund att stå på. Men vill du verkligen ta vara på det, så är det viktigt att fortsätta att ge dig själv inspiration på din andliga väg.
 
Här delar jag med mig lite tips. Låt dig vägledas till de böcker, filmer och ljudfiler som du känner dig dragen till och som passar just dej. 

En kurs i Mirakler

"En Kurs i Mirakler" visar oss hur vi kan lämna ett gammalt tankesätt baserat på skuld, dömande och rädsla och istället välja att se på oss själva, andra och världen med inre frid, tillit och i sanning och kärlek... 

Att börja dagen med att läsa kursen är att börja dagen i ljus, glädje och frid och ta den känslan ut i dagen.. Ju mer jag läser kursen, ju djupare tar jag in dess budskap. Detta är min bok på svenska... Det är en stor och tjock bok. Numera finns den dock att köpa med tunnare bibelpapper... se nedan...

Denna sida uppdateras nu ... mer info och länkar kommer 

Böcker jag kan rekommendera

Fler böcker på Svenska

Lisa Natoli - Underbar för Gud
Gabrielle Bernstein - Spirit Junkie - resan mot inre frid
Corinne Zupko - Från ångest till kärlek 
Joan Gattuso - A course in love Ebok

Böcker, video m.m. på engelska

Carol Howe – vis kvinna med djup kunskap om Mirakelkursen - 365 lektioner på youtube
David Hoffmeister  djupt dedikerad ACIM lärare  "This moment is your miracle"  samt finns på youtube 
Kirsten Buxton - I Married a mystic ( Ebook)
Robin Duncan – vänlig själ med en massa resurser från ACIM  böner, meditationer, youtube m.m,
Chris Celine  - ACIM och en djup Shamansk resa ledde till hennes uppvaknande (djup,fin) youtube m.m.
A Course of Love – Laurel Elström – har läst in och pratar om en stor del av boke i youtube


A Course of Love  - En kurs i kärlek är för mig och många andra ett mycket fint komplement till Mirakelkursen som ger mer konkret vägledning i hur vi kan låta sinnet lyssna mer till hjärtat och verkligen leva kursens budskap - kan kännas mer lättläst. Den har betytt mycket för mig...