Vad en kvinnocirkel kan ge

Vill du bjuda in till en kvinnopcirkel där ni alla kan växa och blomma...

En grupp med kvinnor som träffas regelbundet och som finns där för varandra … En cirkel där ni kan dela både bekymmer och glädjeämnen… där det är tryggt att släppa fram tårarna och där ni känner en trygghet att det som ni delar stannar i cirkeln… En cirkel som kan fortsätta under en längre tid om ni vill det och bli till en grundtrygghet i vardagen.

En cirkel med kvinnor som tror på och ser varandras potential och unika gåvor och som även hjälper varandra att växa och ta nya steg, dela med sig sina gåvor, förverkliga drömmar och leva det liv ni längtar till. Dit ni alla kan dela just det som är aktuellt i era liv och veta att det finns andra kvinnor lyssnar och finns där...
 
Jag vet att det finns många kvinnor som gärna skulle vilja vara med i en sån cirkel och att det kan ge er alla så mycket mer än ni anat… Cirklen blir helt enkelt en trygghet i livet som ni alltid kan komma tillbaka till även om cirkeln och deltagarna kan växla under årens lopp.
 
Att mötas i cirklar är något som vi kvinnor har gjort sen urminnes tider… vi har suttit runt elden och lagat mat och skapat lerkärl, vi har gjort de praktiska sysslorna tillsammans och på våra mormödrars tid fanns det syjuntor i nästan varje by där kvinnor träffades för att sy, brodera, laga och lappa och samtidigt delade med sig av vardagens bekymmer och glädjeämnen…

I ursprungstraditioner lever cirkeln och gemenskapen med andra kvinnor ännu kvar mycket mer än vad det gör i västvärlden…Kvinnor i västvärlden lever mer i sina familjer och med sin partner… Men det är inte alltid som det känns meningsfullt att dela alla tankar och känslor med den personen vi lever med… och det kan också bli betungande för relationen om det blir för mycket… Då kan det vara så värdefullt att ha en trygg grupp med systrar och väninnor att komma till, där vi kan dela allt och veta att det stannar mellan oss… 

Även om en vänskaps relation kan fylla en del av detta behov så är det ju så att ofta när vi möter våra väninnor i det vardagliga livet så har vi så mycket vi vill berätta och vi kanske inte låter varandra tala till punkt … Det finns inte heller alltid utrymme för de djupaste viktigaste samtalen … Därmed fyller en kvinnocirkel en så viktig funktion. I cirkeln vet du att det finns tid för dig att prata och verkligen bli lyssnad till samt att du i lugn och ro kan ta upp just det där du behöver prata om. Behöver du vägledning så finns det även flera kvinnor som kan ge dig det från många olika perspektiv.
 
Livet skiftar också, vi kanske bryter upp med vår partner, avslutar vårt jobb, vänner försvinner och nya kommer… Då kan det ge en så fin och trygg grund att ingå i en cirkel som fortsätter även om den också kan skifta lite och någon lämnar och någon ny kommer in.

Vi behöver också en balans mellan det feminina och maskulina här på jorden. Ju mer kvinnor möts för att stärka varandra att ta vår sanna plats i livets väv ju mer kan vi återställa den balansen. I kvinnocirkeln kan du bli stärkt i att vara den du är helt och fullt och ge av dina gåvor till världen. 

Slutligen är en kvinnocirkel ett fredsarbete… det som sker i cirkeln blir ringar på vattnet som påverkar alla i vår närhet.... den hjälper oss att finna inre trygghet och leva ännu det liv vi är ämnande till. Vi finner en inre balans och styrka och en tillit till oss själva och därmed kan vi ge något fint till dem som finns runtomkring oss, till det samhälle vi befinner oss... Ja vi kan då även medverka till en mer fredlig och kärleksfull värld.

"Du är som ett unikt underbart litet frö som är ämnad til att bli en vacker blomma... men du behöver plantera ditt frö i en näringsrik jord - i den rätta cirkeln av människor som du litar till och som tror på dig så det får näring att växa" Anne Solveig

 "You are like a beautiful unique seed, that is going to become a beautiful flower… but you must plant the seed in the right circle of people and friends that you trust and that believe in you, in order for it to grow and become a beautiful flower …" Anne Solveig

Välkommen till Kvinnocirkeln

Anne Solveig
 

Kvinnocirkeln - min egen resa - av Anne Solveig

En kvinnocirkel är som en varm famn att landa i där du kan växa och blomma ut... 

Kvinnocirklar har varit en mycket viktig del av mitt liv de senaste 25 åren. Därmed har jag även skrivit en bok om dem. Med boken vill jag inspirera andra kvinnor att bjuda in till en kvinnocirkel samt ge tips om hur den kan bli en varm och trygg famn där alla får utrymme, och dit kvinnorna längtar och gärna vill återkomma.

Min första kvinnocirkel startade jag tillsammans med en väninna i en källarlokal i Stockholm.  Vi var 7 kvinnor som träffades regelbundet där under en tid. Meddetsamma upptäckte vi hur värdefullt det var att samlas och verkligen lyssna till varandra. Att dela de där djupaste tankarna och känslorna och få stöd och bli stärkt av de andra i gruppen. Jag märkte att det hände mycket med oss alla under den period som vi sågs regelbundet i cirkeln. Vi fick mer tillit till oss själva och vi tog nya steg i livet.

Min erfarenhet nu efter mer än 20 år med kvinnocirklar är att kvinnor är mycket bra på att verkligen finnas för varandra och stödja och peppa varandra. Vi är också mycket bra på att vara en varm famn för varandra där alla känslor får komma til uttryck och där vi därmed kan helas. Mycket skuld och skam har lyfts fram i den kärleksfulla gemenskapen och kunnat släppas. Djupa sår har helats och drömmar som kändes näst intill omöjliga har förverkligats tack vare stödet i cirkeln. Eftersom vi inte alltid ser hur underbara och fina vi är och de unika gåvor vi bär så betyder det så mycket att kunna se och spegla oss i varandra. De flesta kvinnor ändrar sin självbild genom att de bli sedda i sanning som de är av de andra kvinnorna i cirkeln. 

Jag skulle kunna säga så mycket mer om Kvinnocirklar för de har betytt och betyder så mycket för mig fortfarande. Var jag än är bjuder jag in till en kvinnocirkel och jag uptäcker att dit jag kommer finns det alltid kvinnor som har längtat efter denna djupa gemenskap. En del vet inte ens om att de har längtat efter den men de känner att något djupt ursprungligt faller på plats i deras liv.

Självklart fyller det även ett viktigt behov med manscirklar som jag ser det och några av de mest underbara och fina män jag vet deltar eller har regelbundet deltagit i sådan cirklar. Samt även blandade cirklar förstås där både män och kvinnor ingår vilket jag också har varit en del av vid många tillfällen. 

Men min egen mission och det jag älskar att bjuda in till är just Kvinnocirklar.
Numera erbjuder jag även en årlig utbildning i att starta och leda kvinncirklar tillsammans med Camilla Måne. För även om vem som helst kan starta en kvinnocirklar finns det många kvinnor som vill bli lite extra stärkta och peppade och få lite mer kunskap innan de bjuder in till en cirkel.
Anne Solveig

Kvinnocirkeln - Ledare utbildning