Be the Queen in your life

Att vara Drottning i ditt liv 
Text av Katinka Sotens (översättning av Camilla Måne)
 
Vanligtvis behandlar ett kvinnohjul fyra aspekter av kvinnans olika livsfaser, ungmön, älskarinnan, modern och den äldre/visa kvinnan. Mellan modern och den äldre kvinnan kan vi dock placera drottningen som en mogen kvinna i sin fulla kraft med överblick och förmåga att skapa det hon ser behov av i sitt rike.

Kvinnors motstånd mot att styra och leda
Drottningen är en av de stora Gudinnearketyperna som ofta blivit misstolkad och kopplad till mer patriarkala strukturer som monarkier och imperier vilket har lett till att kvinnor inte har kunnat anamma hennes kraft fullt ut på ett sunt sätt. Många av oss känner motstånd mot denna typ av härskande över andra och vi har blivit intvingade i roller där vi behövt styra och vara ledare på ett sätt som inte känts respektfullt mot vare sig oss själva eller andra. Det destruktiva ledarskapet och drottningskapet som kopplats starkt till patriarkala strukturer har lett till att många kvinnor abdikerat från sina troner och inte vill ta ledarskap i sina liv. Detta har i sin tur lett till att vi förlorat den intuitiva kontakten med ett hälsosamt drottningskap där vi står i vår kraft tillsammans och samverkar med varandra som kvinnor. Ett drottningskap som innebär att vi är generösa och delar med oss av överflödet i våra riken.

En sann drottning vet vad hennes liv och rike behöver
och var hennes hälsosamma gränser går. Hon är autentisk och medkännande, rak och ärlig. Hon vilar i vetskapen av att alla kan vara drottningar i sina liv och bara för att en kvinna skiner starkt betyder inte det att vi andra skall dämpa vårat ljus. En sann drottning vet att vi inte strålar på varandras bekostnad som kvinnor. Vi kan alla stötta varandra i att stråla fullt ut som dem vi är! En sann drottning bjuder in till delat ansvar och ett större överflöd i sitt rike. Hon njuter av att både ge och ta emot ifrån sina nätverk.
 
En drottnings rike är allt det som hon väljer att ta ansvar för i sitt liv,
i både stort och smått. Som kvinnor i vår drottningkraft innebär det att vi väljer hur vi vill att våra riken skall se ut och tar ansvar för det som är viktigt. Det betyder också att vi tar ansvar för våra skuggsidor och allt som hindrar oss från att vara fullt ut strålande och i vår kraft.
 
Visdomen och kunskapen från den Keltiska kärleksgudinnan, Rhiannon, kan lära oss en hel del om hur vi kan jobba med drottningens skuggsidor. Då vi sällan har kunnat initiera på ett hälsosamt sätt in i vår drottningkraft har vi istället hamnat i någon eller flera av hennes mörka skuggsidor som tex. ”Den onda och elaka drottningen”, ”Den känslokalla isdrottningen” eller ”Den abdikerande drottningen”.

En sann drottning lyssnar till själen och skapar sitt liv i glädje
En sann drottning är inte intresserad av status och härskande, hon följer sin vilda fria själ och sin glädje när hon skapar sitt liv.  Att gå själens väg är alltid det bästa för helheten och det vet en sann drottning. Hon vet också att det är glädjen och skönheten som leder henne fram på den vägen.
 
Finn din inre drottning och låt henne ta plats på tronen
I denna workshop på Shine Sister festivalen kommer vi att skapa ett heligt rum där vi välkomnar den stora Gudinnan att guida oss i att finna våra sanna drottningriken och det som verkligen är viktigt i våra liv. Från vårt autentiska jag där vi tar ansvar för både våra skuggsidor och vårt skinande ljus kommer vi att se vad det är vi verkligen vill skapa. Genom dansmeditation där vi möter och integrerar både drottningens skuggsidor och hennes strålande kraft kommer vi att uppleva den hela drottningen ta plats på sin tron inom oss. Vi kommer att göra denna resa och bevittna varandra i att göra den i den cirkel av äkta systraskap som festivalen bärs upp av.

Tillsammans förändrar vi världen 
Och så är dagen kommen då drottningen reser sig, hon som kommer att förändra vårt stagnerade sätt att utöva makt, vårt sätt att härska över andra, till ett mer autentiskt sätt att vara i vår kraft med kärlek. Dagen då vi kan vara drottning för oss själva i våra liv.
 
”And so come the days of the Queen, she who will change the stuck ways of power over into the authentic ways of love and empowerment, so that we may become Queen to our self” 

Så här skriver Katinka som kommer hålla en längre workshop med oss under lördagen. Den hålls på engelska men vi kommer erbjuda översättning i mindre grupp för er som vill det.
 
Lots of Love
Katina Soetens