Centering Prayer - meditation

Denna kurs ingår som bonus i EKIM 40-dagars nu.

"Centering prayer is for those who want more - infinitely more. It is for those who dare to believe that they are made to be intimate with God/ Love / Truth  and the bearers of her life and love in this world."  Basil Pennington - Centered living.

I EKIM 40 dagars kursen ingår att ge sig själv tid för stillhet och meditation. Därmed vill jag erbjuda dig som är intresserad ett sätt att stilla dig som är inspirerat av "Centering prayer".  Har du redan ett sätt att meditera som fungerar fint för dig så är det ju bara att fortsätta med det...  kanske kan du ändå få inspiration i din meditation genom att ta del av denna kurs.

Denna bonuskurs består av 4 delar.
Du får tillgång till del 1 i början av 40 -dagars kursen. Jag kommer sedan lägga upp de resterande delarna efter hand så du hinner praktisera dem i lugn takt och lite i sänder... Centering prayer är främst till för dig som söker ett sätt att stilla dig och hitta hem till ditt djupaste inre och inte riktigt har funnit det som passar dig ännu.

Det finns många likheter med olika former av meditation och "centering prayer", men tankarna, syftet och sättet att stilla sig i centering prayer är lite annorlunda.  
 
Centering prayer
är en väg att återvända till hjärtat och till vårt djupaste inre centrum och vakna upp mer och mer till dem vi är djupt inom oss. Inspirationen kommer från mystiker som sökte en väg att komma djupare hem. Ett djupt tillstånd av varande där vi känner oss älskade och ett med den Gudomliga källan… Kanske de flesta av oss tänker att kontemplation och djupare upplevelser endast varit förunnat mystiker och människor som gått i kloster… Men centering prayer är en rörelse som vill inspirera människor var de än befinner sig att hitta hem till ett djupare varande och att leva från det i vardagen…

När vi ger tid och fokus till Centering prayer så omstruktureras vårt medvetande så att vi kan välkomna, relatera och svara an till livet med en större känslighet för den gudomliga närvaron i och genom allt som sker. Detta sker genom att vi om och om igen väljer att släppa tankarna och återvänder till vårt fokus på det som denna närvaro är för oss…

Genom att träna på detta i meditationen så kan vi även i vardagen enklare återvända till en djupare inre stillhet och närvaro där vi är ett med sanningen och kärleken inom oss… Regelbundna stunder med stillhet kan inspirera oss till att utvidga vår medvetenhet om Guds närvaro - eller det som Gud är för dig kärlek,  ljus, frid -  till varje stund av vårt vakna liv och därmed minska ned påverkan av vårt begränsade lilla jag som kursen kallar egot.

Egot kan släppa taget i kärleken
Egot är den del av oss som utvecklades genom vår tidiga barndom genom de känslomässiga trauman som väckes när våra behov av trygghet, överlevnad, kärlek och kontroll inte tillgodosågs. Den delen av oss som känner sig separerad, sämre än andra och som oroar sig och söker en falsk trygghet och självvärde genom att döma andra. Genom Centering prayer och genom Mirakelkursens tankar kan denna lilla del komma upp till ytan igen, bli omfamnad och accepterad och sedan släppa taget om oss så att vi kan leva mer i kärlekens närvaro.

Centering prayer är en rörelse
som handlar om att ge samtycke och lita till den inre vägledningen genom "holy spirit" som Mirakelkursen kallar denna vägledning och om och om igen ge samtycke till att låta Gud/ sanningen/ kärleken verka genom oss. 

Till lektion 1.

Centering prayer - litteratur
 

"Centering prayer" på svenska.
annonslänk bokus
kan beställas här

Cynthias bok är den enda jag funnit om Centering prayer som är översatt till svenska. Den är djupgående så kanske främst för dig som verkligen vill gå djupare i denna metod.

Denna bonuskurs är endast en grundläggande introduktion.
Vill du tränga djupare i Centering prayer så finns det mycket mer litteratur och video att ta del av. bl.a av Father Tomas Keating, David Frenette, Basil Pennington, Cynthia Bourgault m.fl. på engelska. 
 

"Prayer begins with a “return to the heart,” finding one's deepest center, awakening the profound depths of our being”
Thomas Merton