Mirakelkursen i en ny tid

av Anne Solveig

"A Course in Miracles" har ett budskap som är tidlöst liksom Jesus budskap var när han vandrade på jorden. Men andliga budskap behöver ständigt förnyas och presenteras utifrån den tid vi lever i, de ord och begrepp vi använder och det medvetande och den kunskap vi har idag.

A Course in Miracles publicerade första gången 1976. Många hade då vuxit upp med en straffande "Gud" och välkomnande med glädje Mirakelkursens  budskap med ett mer kärleksfullt Gudsbegrepp. Den gav oss även ett budskap om att vi är kärlek och älskade precis som vi är samt en djupare förståelse för att vi själva skapar vår upplevelse av världen och andra människor. Den spelade en mycket viktigt roll i ett andligt uppvaknande.

I ljuset av att mänskligheten vaknar upp mer och mer till ett högre medvetande har nya lärare och böcker trädit fram som förmedlar i grunden samma budskap men på ett lite annat sätt och även med ett språk som passar ännu bättre i vår tid...
 
Den ursprungliga kursen tecknades ned på ett traditionellt gammaldags lite bibliskt språk... Den omarbetades sen för att bli mer lättläst och vissa delar från den ursprungliga texten utelämnades. Men det gammaldags språket gäller fortfarande... Det är stundtals mycket vackert och ursprungtexterna förmedlar en andlig känsla bortom orden... dock är de liksom bibeln skrivna med ett maskulint språk. Där Gud är "han" och vi "hans" söner...
 
Varje andlig sanning förs fram på det sätt som passar människor i den tid den ges ut. Mirakelkursen kom också i en tid när en generation hade vuxit upp där känslor inte bejakades och vi därmed inte var medvetna om hur viktigt det är att tillåta och acceptera våra känslor...Idag är de flesta Mirakellärare väl medvetna om vikten av att acceptera och omfamna våra känslor samt att helas känslomässigt.

Vi lever också i en tid när fler och fler både kvinnor och män ser den feminina aspekten av Gud - Moder Gud - Modersgudinnan. Eller ser det gudomliga som en universell livskraft, eller helt enkelt som medvetenhet, varandet. Därmed blir det viktigare för dem som studerar Mirakelkursen att känna att de kan använda det Gudsbegrepp som känns rätt för dem.
 
När jag förmedlar budskapen i kursen ändrar jag det maskulina språket i Mirakelkursen till lite mer feminina begrepp så som Moder Gud samt att vi är hennes både söner och döttrar. Det känns viktigt och många kvinnor berättar hur de kunnat ta till sig kursens budskap djupare när de fick ta del av den med mer feminina begrepp...
 
Förmodligen tillhör detta sätt att se också mer en ny generation.. som redan vant sig att se Gud bortom kön "gender" eller endast som en kärleksfull energi elier Varande...
 
Jag tänker att om Mirakelkursen ska fortsätta att inspirera människor så behöver dess budskap gå hand i hand med ett nytt andligt uppvaknande och en ny medvetenhet...

Någon som också gör det på ett fint sätt med utgångspunkt från Non dual tänkande är Bill Free. Han pratar mer om awareness, medvetenhet och att vila djupare i dem vi är, vilket också är Mirakelkursens budskap tex med övningar som "Jag vilar i Gud"
 
Vi behöver föra ut budskapet på ettt sätt och med ett språk som passar människor i vår tid...Samtidigt är Mirakelkursens budskap tidlöst och mycket vackert... men det behöver presenteras på nya sätt och i nya former som passar människor idag.


Den inspiration jag vill bidra till när det gäller EKIM:s budskap är:

  • Balans i språket mellan det feminina och maskulina
  • Balans mellan huvud och hjärta - lyssna mer till hjärtat
  • Känslomässig förståelse - acceptera, omfamna och hantera våra känslor
  • Se på kroppen med kärlek - som vårt tempel
  • Istället för att tala om världen som en illusion - välja att se på den med kärlek (det är från vårt separerade tänkande som vi ser illusionen. Ju mer vi vilar i sanningen ju mer ser vi "den verkliga världen"
  • Ändra synen på egot, från dömande av oss själva och andra (nu är du i egot) till att se på egot med medkänsla som en liten rädd separerad del av oss som vi kan omfamna och ge kärlek och som därmed kommer upplösas... 
  • Tillit till att vi kan helas både själsligt och fysiskt - mycket mer är möjligt än vi tror.
  • Djupare insikt i att vi är här för att leva budskapet - Vara vårt sanna jag
  • Se Jesus som vår äldre broder som vandrar med oss på vägen... 

A Course of Love

Nedtecknad av Mari Perron
För många av oss bekräftades dessa tankar och förhållningssätt mer tydligt när vi började läsa "A Course of Love" (ACOL) som uttrycker sig vara en efterföljare till ACIM och av många som läst den anses så...
"A Course of Love" vill inspirera till att låta sinnet lyssna till hjärtat. Den stärker oss i att förstå att vi är bra just som vi är här och nu, samt ger oss verktyg och förståelse för både känslomässigt och fysiskt helande. Den inspirerar och stärker oss även i att se att nu är det dags att leva detta kärleksbudskap.  Att liksom Jesus vandra på jorden som den vi i sanning är.


ACOL har även ett mer feminint språk även om det finns mycket mer att önska när det gäller detta...

När jag hade läst och tagit del av ACOL:s budskap kunde jag se att den i mycket bekräftade de tankar och det sätt jag redan hade tolkat ACIMs budskap. Jag älskade att läsa den och den hjälpte mig även mycket igenom en fysisk hälsoutmaning. Den kunde ge lite mer handfasta sätt hur jag skulle hantera känslor, fysiska utmaningar m.m. Jag har sedan känt mig vägledd att återvända till ACIM då jag älskar de ljusa fina budskap den förmedlar och känner mig mycket hemma i dem.. Tack vare ACOL känner jag dock att jag litar mer till det jag själv alltid känt när det gäller Mirakelkursens budskap samt att allt finns egentligen i EKIM också men vissa saker presenteras lite mer lättillgängligt genom ACOL och med ett lite mer modernt och balanserat språk.  ACOL finns numera även på svenska "En kurs i kärlek" EKIK


Ny vetenskap bekräftar hur Mirakelkursens budskap  fungerar.

De senaste åren har hjärnforskning och kvantfysik fått oss att förstå hur våra tankar verkligen påverkar oss. Mirakelkursens övningar vägleder oss att om och om igen ta in vissa tankar och budskap. Det har nu visat sig genom forskning att när vi gör det så skapar vi nya "spår" i hjärnbanorna... så att en tanke vi tänkt en längre tid blir till en känsla i vår kropp och till slut blir som ett nytt sätt att leva och vara....

Vi kan då förstå att om vi om och om igen under en dag fyller oss med tankar från Mirakelkursen som: "Jag är välsignad som Gud/Gudinnans dotter"... eller  "Kärleken skapade mig lik sig själv"... "Gud går med mig var jag än går" eller "Jag vilar i Gud"  Om vi tänker detta flera gånger under en dag och även lever oss in i det... så kommer det ge oss nya mer positiva känslor... vi kommer känna mer kärlek, glädje och tillit till oss själva och livet.... och därmed även göra nya val... Men det räcker inte med att säga och tänka det en gång och sen återgå till de vanliga begränsande tankarna.. Vi behöver ta in det djupare... 
 

ACIM - lesson with Bill Free

Så lugnt och skönt att lyssna till Bills sätt att presentera lektionerna på ett balanserat maskulint/feminint sätt.

After years of studying A Course in Miracles, and the Direct path of Non duality, Bill Free offers his own translation of A Course in Miracles.
When you experience these powerfully paraphrased lessons, you'll hear the Course in a whole new way. (FREE) Anmäl dig här

Eckhart Tolle & ACIM

Wooten brothers - I saw God

Underbar sång med Victor Wooten med familj, feat James Twyman. 
Jag gillar verkligen att de sjunger om Gud både som "He" och "She"... 

Wooten brothers & ACIM

Intervju med Wooten brothers som berättar hur ACIM inspirerat dem. 
Hur tre bröder började studera ACIM. Victor räknas som en av de bästa basgitarristerna i världen..  

Holy instant with Svava Love

Svava is a beautiful modern mystic, poet and musician inspired by ACIM