Kvinnocirkeln - lite mer tankar av Anne Solveig

En kvinnocirkel är som en varm famn att landa i där du kan växa och blomma ut... 

Kvinnocirklar har varit en mycket viktig del av mitt liv de senaste 25 åren. Därmed har jag även skrivit en bok om dem. Med boken vill jag inspirera andra kvinnor att bjuda in till en kvinnocirkel samt ge tips om hur den kan bli en varm och trygg famn där alla får utrymme, och dit kvinnorna längtar och gärna vill återkomma.

Min första kvinnocirkel startade jag tillsammans med en väninna i en källarlokal i Stockholm.  Vi var 7 kvinnor som träffades regelbundet där under en tid. Meddetsamma upptäckte vi hur värdefullt det var att samlas och verkligen lyssna till varandra. Att dela de där djupaste tankarna och känslorna och få stöd och bli stärkt av de andra i gruppen. Jag märkte att det hände mycket med oss alla under den period som vi sågs regelbundet i cirkeln. Vi fick mer tillit till oss själva och vi tog nya steg i livet.

Min erfarenhet nu efter mer än 20 år med kvinnocirklar är att kvinnor är mycket bra på att verkligen finnas för varandra och stödja och peppa varandra. Vi är också mycket bra på att vara en varm famn för varandra där alla känslor får komma til uttryck och där vi därmed kan helas. Mycket skuld och skam har lyfts fram i den kärleksfulla gemenskapen och kunnat släppas. Djupa sår har helats och drömmar som kändes näst intill omöjliga har förverkligats tack vare stödet i cirkeln. Eftersom vi inte alltid ser hur underbara och fina vi är och de unika gåvor vi bär så betyder det så mycket att kunna se och spegla oss i varandra. De flesta kvinnor ändrar sin självbild genom att de bli sedda i sanning som de är av de andra kvinnorna i cirkeln. 

Jag skulle kunna säga så mycket mer om Kvinnocirklar för de har betytt och betyder så mycket för mig fortfarande. Var jag än är bjuder jag in till en kvinnocirkel och jag uptäcker att dit jag kommer finns det alltid kvinnor som har längtat efter denna djupa gemenskap. En del vet inte ens om att de har längtat efter den men de känner att något djupt ursprungligt faller på plats i deras liv.

För kvinnocirklar är inte något nytt... Det ett urgammal sätt för kvinnor att mötas sedan den tid vi satt tillsammans vid elden och bakade bröd och skapade lerkärl. I varje kultur har kvinnogemenskapen funnits som en viktig del och även så i vår egen kultur långt in i vår tid i form av symöten m.m.  Alla cirklar kanske inte haft det djup som de kvinnocirklar jag bjuder in till har men jag är säker på att kvinnor har delat både sorg och glädjeämnen med varandra och stöttat och stärkt varandra, sjungit med varandra, dansat för varandra... I många länder lever kvinnogemenskapen kvar som en del av vardagen. De arabiska kvinnorna samlas för att samtala, dricka te, äta och dansa för varandra. I Afrika och på många andra platser samarbetar kvinnorna med dagliga upgifter. 

Kanske är det vi i västvärlden som mest har tappat bort den djupa närande kvinnogemenskapen. Kanske är det därför vi behöver den så mycket. Visst finns det ändå en skillnad mellan män och kvinnor oavsett om det beror på prägling eller inlärt beteende.  Så många kvinnor jag har träffat beklagar sig över sina män och vill göra om dem till att bli mer lika dem. De vill att deras män ska vara mer "andliga" och de vill kunna samtala med dem om sina intressen m.m. I vissa fall funkar det ju bra när vi har liknande intressen men det finns fortfarande många områden när det är mycket enklare att kunna dela tankar och erfarenheter med kvinnor som vi redan är på samma våglängd som... Vi kan då tillfredställa ett behov vi har genom vår kvinnogemenskap och uppskatta den man vi har i vårt liv för de egenskaper han har och det han tillför i vårt liv. 

Självklart fyller det även ett viktigt behov med manscirklar som jag ser det och några av de mest underbara och fina män jag vet deltar eller har regelbundet deltagit i sådan cirklar. Samt även blandade cirklar förstås där både män och kvinnor ingår vilket jag också har varit en del av vid många tillfällen. 

Men min egen mission och det jag älskar att bjuda in till är just Kvinnocirklar.
Under några år hade jag även en utbildning i att starta och leda kvinncirklar. För även om vem som helst kan starta en kvinnocirklar finns det många kvinnor som vill bli lite extra stärkta och peppade och få lite mer kunskap innan de bjuder in till en cirkel. Så genom den utbildningen och genom min bok har många cirklar startats...

Jag är nu på gång att starta en E-kurs i detta, så meddela redan nu om du är intresserad så får du info när det är dags... Ev kanske det även blir en kurs i verkligheten, kanske en vecka i Spanien. Du kan nå mig under "kontakt" eller maila om du redan har min mailadress. 

Anne Solveig