Passar denna utbildning mig

Denna utbildning passar dig om någon av dessa punkter stämmer för dig

1. Du vill bjuda in till en kvinnocirkel ideellt för din egen skull
2. Du vill bjuda in till en eller fler kvinnocirklar där du även tar betalt...
3. Du vill använda cirkeln i ditt arbete med människor
4. Du vill använda cirkeln i dina nära relationer med familj, partner, vänner m.m.
5. Du vill växa i en trygg gemenskap och har en öppenhet att bjuda in till cirkel

 

Ev förkunskaper

Du behöver inga förkuskaper, men har du arbetat med människor eller att leda kurser kanske det är enklare för dig att komma igång med cirklar... I annat fall får du ta ett steg i sänder i din egen takt och vi tar dig i handen, stödjer och peppar dig... 

Viktigt med närvaro:
Det enda som är viktigt är att du har förmåga att vara närvarande och lyssna samt även att kunna dela med dig i en mindre cirkel. Detta för att det ska fungera när ni tränar i de mindre cirklarna

Skulle du ha psykiska problem som hindrar detta och gör dig tveksam så kontakta oss så kan vi pratas vid och se om det kan funka för dig..