Shine sister festivalen 2019
Vill du få reglbundet stöd i att:
 • Växa och utvecklas till att vara du helt och fullt
 • Dyka djupare, hitta hem till dej själv och din inre styrka
 • Dela med dig av din kreativitet och dina unika talanger
 • Ta nya steg i livet och göra det du innerst inne drömmer om
 • Kliva ur comfortzonen och inte längre låta rädsor hindra dej
 • Skapa mer och mer det liv du längtar att leva på alla plan

Just nu - tar jag lite paus för att lyssna in ...

Under november till december har vi haft en provperiod där en del av er varit med... Nu vill jag smälta och lyssna in hur vi ska gå vidare... och vad som är det viktigaste som jag känner att jag kan ge och dela med mig i det nya året ...

Min intention... fram tills nu, kan ändras lite,

Välkommen att vara del av en gemenskap med likasinnade kvinnor som vill dela inre växande med varandra. En gemenskap där vi kan Inspirera och stärka varandra genom meningsfulla samtal, igenkänning, stöd, uppmuntran, kärlek - 
Där vi glädjs med varandra när vi blommar ut och lyser mer och mer ... 

Grunden är en mer feminin andlighet... i en "En kurs i Miraklers" anda

Kanske kommer du även genom communityn finna likasinnade systrar som bor i din närhet och på det sättet få nya fina vänner eller bjuda in till cirklar. Denna gemenskap kan också leda till samverkan. Tillsammans är vi så mycket starkare...

Det är en glädje att vara del av en systergemenskap som finns för varandra
 

Som medlem får du...  

Detta är planen just nu, men den kan ändras lite tills vi börjar på riktigt under 2022

Varje Månad ett nytt tema att växa genom

 • 1 Video med inspiration
 • Ljudfil med guidning / inspiration
 • Affirmationer 
 • Inspiration till en ny självbild 
 • Vägledning i att Leva som om...
 • Sång och musik som stärker och inspirerar
 • Facebookgrupp  - gemenskap, glädje och peppnin
 • ev Facebook live ibland samt kvinnocirkel via zoom

Min ide är att du lugnt och enkelt ska kunna ta in detta i ditt liv men att det ändå kommer ge resultat eftersom du ger det fokus under en hel månad.

Tid att ägna detta: De första dagarna i månaden kan du ge lite extra tid att lyssna till video och ljudfil m.m. Därefter kan du tex ge fokus till detta en liten stund varje dag tex lyssna till den vägledda meditationen, samt ta med dej temat i livet...

Pris: Just nu är det gratis för dig som grundande medlem fram till och med december. Sedan betalar du en månadsavgift eller termins/ årsavgift (pris kommer)

Ett exempel på hur det kan se ut...

Tanken är att du under en månads tid verkligen kan ge uttrymme och fokus till att dyka djupare i ett visst tema. Därmed kan en föränding ske. Så låt oss ta ett exempel: 

Måndens tema: ex Livet supportar mig
Video: med inspiration omkring detta tema och hur du kan ta in det för att skapa en positiv förändring. Vi knyter även an till Mirakelkursen och dess fina budskap. Tex: I am sustained by love

Vägledd meditation: som du kan lyssna till dagligen eller så mycket du vill och som hjälper dig att ta in detta budskap ännu djupare...

Affirmationer: Som du kan sätta upp på väggen, vilket dagligen inspirerar dig att ta din detta budskap mer och mer...  

Vi kommer även att ge fokus på ett speciellt sätt till din Självbild...

Skapa en ny självbild: den självbild och det tro system vi bär med oss, skapar vårt liv... Genom att se dej själv på ett nytt sätt kommer du förvänta dig nya händelser i livet och därmed enklare bjuda in och förverkliga det du längtar till...

Leva som om: Du får vägledning och tips om hur du kan leva som om månadens tema redan är sant. När du börjar agera på det stärker du detta i dej själv .. tex göra det där du vill, i tillit till att livet supportar dej... 

Kvinnocirkel via zoom: Jag tänker mig även att det kan finnas möjlighet att ses via zoom  i en kvinnocirkel, där ni delar med er till varandra hur det går, stärker och inspirerar varandra 

Sång och Musik: Du får musiktips om min och andras sång och musik som kan stärka dig i månadens tema..

Facebookgrupp: Genom att vara del av en dedikerad grupp med kvinnor med samma fokus, blir du regelbundet stärkt och peppad genom de tema vi har. Denna gemenskap kan ge dig trygghet i livet och du kan inspireras av de små mirakel som sker för alla, 

Genom allt detta kommer ett djupare skifte kunna ske inom dig och när månaden är över bär du med dej en tillit till att livet verkligen supportar dej och troligen har du även upplevt flera tecken på att det är så. Du kommer då ha skapat en ny mer bejakande bild/ upplevelse av den du är och ditt liv... vilket kommer ge positiv inverkan på hela ditt liv.

Nästa månad är det sen dags för ett nytt tema: tex: Självkärlek, Att finna din mission, Att stå i ditt ljus, Hälsa och livsenergi m.m.  


Vi ses i verkliga livet
Med denna community vill jag även bjuda in er till Retreater och sommarträffar i det verkliga livet...  Visionen är att så småningom kunna erbjuda ett hus/en plats att träffas på... 

 

Anne brev- inbjudan

Hej kära syster
Jag har kommit till en punkt i livet där jag vill dedikera mig mer till min egen unika väg i livet och till att ge av det jag är här för att ge. Det innebär att jag vill ge lite mer till de kvinnor som verkligen vill finna mer självkärlek, vara dem de är fullt ut, lysa och ge av sina gåvor…
 
Jag har de senast ca 30 åren bjudit in till en mängd kvinnoevent, cirklar, retreater, kurser, utbildningar, festivaler och nu även E-kurser. Det har varit en givande resa och jag har kunnat se tydligt vad det är som håller oss tillbaka och vad det är som stärker oss och får oss att växa och ta nya steg. Därmed vill jag nu använda min samlade erfarenhet till att bjuda in en grupp kvinnor till en gemenskap där vi växer tillsammans och stärker varandra på vägen.

Min livssyn är att vi redan är fullkomliga och bra som vi är .. men de flesta av oss vet inte hur fina och underbara vi är… så vi behöver påminnas och stärka vår egen självkärlek och vår egen självbild… De flesta kvinnor inser inte heller hur mycket de har att ge och håller därmed tillbaka sina gåvor från världen. Därmed är det så viktigt att stärka och inspirera varandra på den här resan…

En stärkande gemenskap med andra kvinnor som tror på oss och lyfter oss är nog det allra viktigaste för att vi ska våga ta nya steg, förverkliga drömmar och leva fullt ut. Jag har sett i mina cirklar och event hur kvinnor tar de där stegen när de känner support från andra… Hur de vågar tror på sig själva när andra tror på dem och ser dem i deras storhet…

Men vi behöver också ständigt inspiration att tänka nya mer bejakande tankar… att ge tid till stillhet och lyssnade, att verkligen se till och ta hand om oss själva m.m.
Allt detta vill jag därmed erbjuda genom Shine Sister community…
 
Jag ser en grupp kvinnor som även kan lära känna och komma närmare varandra… som vill växa andligt, finna sitt eget inre ljus och sen även ge det till andra…

Slutligen ser jag att vi finner en plats där vi kan mötas längre eller kortare perioder i verkliga livet... Samtala i cirklar, sjunga, dansa, meditera, vara i stillhet, vandra i naturen, ha mysiga fikastunder och samtaL. Kanske ett hus på Öland. 
 
 

Anne Solveig

Anne Solveig har de senaste 25 åren bjudit in kvinnor till cirklar, kurser, retreater, utbildningar, festivaler och numera även E-kurser. Hon har en djup erfarenhet av att stärka och inspirera kvinnor till att lyssna in och vara dem de är helt och fullt, samt leva det liv de längtar till. 

Anne har själv förverkligat drömmen om en kursgård. Hon är medgrundare till Mundekulla Retreatcenter där hon verkar under 20 år.

Kvinnogemenskap har varit en viktig del av min egen resa att ta nya steg i livet... Nu fortsätter jag den genom att välkomna till en community för kvinnor. 

Tankar från en fin syster

Dessa rader sammanfattar så fint vad många av er har önskat, samt det jag vill erbjuda...

Underbart initiativ! Jag längtar efter att gå djupare. Och att i ett kärleksfullt, tillåtande & stödjande rum tillsammans med systrar känna gemenskap och inspirera & stärka varandra till växande. Mötas i cirkeln i meditation, sång, dans, sharing, ceremonier mm. Via fb-grupp, "fb-live", zoom och vore fint med inspelade meditationer och texter som du hade i EKIM. Skulle ju också vara underbart att kunna träffas irl längre fram.

Mission
Att erbjuda en gemenskap för personligt/ andligt växande där kvinnor kommer samman för att stärkas och inspireras att vara dem de är, finna sin unika väg i livet. Samt våga stå i sitt sanna ljus och ge av sina gåvor…

Vision
Min vision är en grupp med kvinnor som hittat hem djupare i sig själva, funnit sin väg och delar med sig av sina gåvor till andra. Kvinnor som det lyser om och som delar med sig av sin kärlek och vishet till familj, vänner och andra i vidare cirklar ut i världen. Därmed medverkar till en mer fredlig och kärleksfull värld där vi värnar om varandra, Moder jord och alla levande varelser…

Samt så småningom ett hus där de som vill kan träffas längre eller kortare tider och leva i en syster community med varandra...