Mirakelkursen 8 ggr i zoom

Carina Hansson och Anne Solveig start 1 sept ( ev 31 aug)

Denna termin är del 2 av en längre kurs där vi planerar att under 2 år gå igenom hela textboken. Du behöver dock endast boka en termin i sänder. 

Välkommen att dyka in i Mirakelkursens fina budskap tillsammans med oss, 8 torsdagkvällar under hösten. 

Vi inspireras till att ta in kursens budskap djupare och att verkligen använda och praktisera den i vardagen. Syftet är att komma hem djupare til dem vi är, finna inre balans i vardagen och leva med mer inre frid och glädje samt i kärleksfulla relationer med andra. Vi läser ett kapitel i textboken till varje tilfälle. Anne och Carina delar sina tankar omkring det och bjuder sedan in alla att reflektera och dela med sig samt även ställa frågor.

Vår tanke är att gå igenom textboken under 4 terminer = 2 år. Men du behöver bara anmäla dig till en termin i sänder Vår plan är även att bjuda in en gästlärare varje termin.

Vi delar med oss kursens budskap på det sätt som stämmer för oss vilket för Anne tex innebär ett mer feminint språk där vi är både söner och döttrar samt där Gud är synonymt med Kärlek vilket kursen också tydligt uttrycker.

Träffarna innehåller:
Stilla stund / meditation i EKIM -anda
Vi delar tankar omkring dagens kapiteltext
Sång, musik och övningar 
Text att läsa hemma och övning/ lektion till nästa tillfälle


Hur du är med i zoom
Sitt i lugn och ro på en plats där du kan vara ostörd
Ha på din kamerabild så vi kan se dig
Vi vill skapa en lugn stund med närvaro på liknande sätt som det skulle vara i verkligheten. 

Zoom: Behöver du lite guidning. Maila någon av oss eller skriv i meddelanderutan.


Förkunskap
Du bör känna till kursen och dess budskap och ha eller beställa boken, för att kunna vara med. ( läser du på engelska så finns texten på nätet)… Det spelar dock ingen roll hur länge du har läst/studerat den Vi har en tillit till att de som väljer att vara med kan inspireras och stärkas av varandra och vi kan alltid dyka djupare in i kursen och praktisera den mer i vardagen.

Vi planerar att spela in dessa tillfällen så de deltagare som missar ett tillfälle kan se i efterhand ... 
 

Carina Hansson

Carina är en hängiven och inspirerande lärare av EKIM. Den har betytt så mycket i hennes eget liv och varit hennes STORA andliga inspirationskälla sedan mitten av 80-talet. Hon leder kurser och cirklar med dess budskap bland annat på Klostret i Kalmar och hon var även en tid ordförande i Nätverket för En Kurs i Mirakler. 

Anne Solveig

Anne älskar Mirakelkursen och den är en viktig grund i alla hennes event. De senaste 4 åren har hon även bjudit in till en uppskattad 40 dagars EKIM kurs. Anne är medgrundare till Mundekulla Retreatcenter där hon erbjudit kurser och retreater med inspiration från EKIM. Den har varit hennes andliga inspirationskälla sedan mitten av 80-talet och hon delar med sig dess budskap på ett mer modernt även feminint språk. 

Beställ boken

Här kan du beställa boken på svenska om du inte redan har den. Beställ här

Andlig läsning

Anne delar med sig tankar om hur du kan läsa texten på ett mer enkelt och glädjefullt sätt med inspiration från "Lectio divina" som används i kloster. Det viktigaste är inte att du förstår allt intellektuellt utan att du kan ta in och förundras av budskapet i ditt hjärta och låta det förändra dig på djupet. (9 min)

Tid & Pris

Tid: Varannan torsd 18.30 – 20.30
Start: 1 sept ( ev 31 aug)
Kostnad: 1400:- /8 ggr 
Boka tidigt: t.om 1 aug 1240:-
Ledare: Anne Solveig, Carina Hansson
Gästlärare: ej klart
Begränsat antal delt, Anmäl i god tid.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar. Välkommen att kontakta oss.