Du kommer få material med video, ljudfiler m.m. ca 1 vecka innan varje zoomträff. 

Block 1.  Kvinnocirkeln - Hur den fungerar 

Obs. Dessa datum och tider gäller för 2022

Lördag 8 oktober kl 10.00 - 14.30  - Välkommen och Zoomträff 

Från 1 oktober kommer du kunna ta del av video och ljudfiler  m.m.

Läs: Hur en kvinnocirkel fungerar.. sid 11-35
 • Introduktion - utbildningen
 • Vad vill du få ut av denna utbildning 
 • Hur en cirkel kan se ut och fungera  
 • Syfte - Vad en kvinnocirkel kan ge 
 • Det goda systerskapet och skuggsidor
 • Det feminina andliga –  Gudinnan och Moder Jord 
 • Kvinnogemenskap – hur den funnits i alla tider 
 • Övning hemma - sätt en vision/ intention för dina cirklar och dej som ledare


Kvinnocirklar har varit en viktig grund i både Annes och Camillas liv under många år. I cirkeln kan vi hämta kraft, gråta ut, läka, slappna av, finna kreativitet, få närhet, stärkas i att förverkliga våra drömmar samt mycket annat!
 
Under det första blocket i utbildningen får du en bred introduktion till vad en kvinnocirkel kan vara och hur den kan berika kvinnors liv på många härliga vis! Du får lära om det femininas gåva och cirkelns kraft samt fördjupa din förståelse kring hur vi kvinnor kan bli stärkta av varandra och vår kontakt med naturen. Vi tittar på betydelsen av kvinnocirkeln genom historien, hur vi tappat den naturliga cirkeln och att det nu finns en längtan av att finna kvinnogemenskapen igen. Vi behöver varandra mer än någonsin!
 
Du får enkla instruktioner och kunskap omkring hur en samtalscirkel fungerar och hur du som ledare kan hålla den. Anne och Camilla berättar vad kvinnocirklar har gett dem och de kvinnor som deltagit i deras cirklar… 
 
Du får tid att fundera på vad det är för typ av cirkel du själv vill skapa. Genom vägledd meditation och cirkelsamtal får du undersöka vad det är du längtar efter kring din cirkel och i ditt eget ledarskap. Du får sätta din egen intention och vision för din cirkel och för utbildningen.

Varje block inleds med en träff i Zoom och vid det första tillfället får du en introduktion samt lära känna de andra. Du får även en mindre cirkel att träna på att ha cirkelsamtal i.  Anne och Camilla delar med sig från sin egen erfarenhet.
 

Block 2.  Samtalscirkeln

Lördag 12 november kl 10.00 - 14.30  - Zoomträff 
Från 5 november - ta del av video, ljudfiler m.m.

Läs: Skapa din egen samtalscirkel... sidan 37 - 59
 • Introduktion till Samtalscirkeln 
 • Grundvärderingar vi utgår från
 • Kvinnotemplet – skapa ett tryggt rum 
 • Stillhet – Vila - Avslappning – meditation 
 • Hur du lyssnar och talar i cirkeln 
 • Närvaro - vara här och nu i hjärtat 
 • Integritet – det stannar i cirkeln- tystnadsplikt 
 • Betydelsen av en talsymbol  
 • Att tänka på i cirklar på nätet - Zoom 
 • Övning hemma - Minicirkel - lyssna och tala med en person

 
Vi går under detta block igenom sunda grundvärderingar för cirkeln och hur du rent praktiskt kan sätta en god stämning för din cirkel. Grunden i de kvinnocirklar Anne och Camilla leder är samtalscirkeln. Det är ett så fint verktyg där alla får tid och fokus av varandra, alla blir sedda och hörda. Du kommer närmare både dig själv och de andra via cirkeln. Under det andra blocket får du därför fördjupa dig i hur en samtalscirkel fungerar och hur du kan skapa ett tryggt rum för kvinnor att dela med sig av det som rör sig i det inre, både lätta och svårare saker.
 
Du får med dig kunskap kring hur du kan lägga upp en fungerande struktur för en kvinnocirkel med en fin inledning och avslutning.  
 
Du får under zoomträffen utforska konsten att vara en god och stöttande lyssnerska. Du får lära dig mer om hur du kan tala från hjärtat i en cirkel. Anne och Camilla delar med sig av sig utifrån sina egna erfarenheter kring de cirklar de hållit genom åren, vad som fungerat bra och vilka lärdomar och insikter som de fått längs vägen, samt sina knep kring att hitta kärnan i det som vill bli sagt, från hjärtat, i en cirkel. Du får öva tillsammans med de andra kvinnorna på både på lyssnandet och talandets konst!

Block 3.  - Känslor som befriar

Lördag 10 December kl 10.00 - 14.30  - Zoomträff 
Från 3 december - ta del av video, ljudfiler m.m.

Läs: Känslor som helar ... sidan 59 - 67
 • Känslor renar, helar, läker och befriar oss
 • Hur cirkeln kan vara en trygg plats för känslor 
 • Hur vi kan växa och helas genom att uttrycka känslor 
 • Vi hjälper varandra, en kvinnas känslor kan befria de andra
 • Vilken känsla har jag lätt / svårt att vara i/ uttrycka 
 • Var är jag just nu i livet… vad känner jag nu 
 • "Urladda" känslor = gäspa, gråta, skratta, skaka  
 • Hjälpa varandra att släppa fram känslor 
 • Övning hemma - Minicirkel, samtalcirkel med 2-3 personer

 
När vi kommer nära i en kvinnocirkel är det välkommet och vanligt att känslor väcks och behöver delas. Det är vackert och berörande samt skapar en stark närvaro i cirkeln. Att känslor kommer fram är också ett tecken på att det är tillräckligt tryggt i rummet. Känslorna rensar, renar och hjälper oss läka och helas i cirkeln.
 
Under det tredje blocket kommer du att få chansen att fördjupa dig i känslornas rike. Du får med dig grundläggande förståelse av vad känslor är, hur de fungerar och varför det är viktigt att erkänna och uttrycka dem. Du får lära dig hur du kan vara med dina egna och andras känslor på ett tryggt sätt i en cirkel. Tillsammans lär vi oss hur vi kan växa som kvinnor när vi kommer nära känslomässigt.
 
Under zoomträffen får du utforska din egen relation till olika känslor. Kanske har du lättare eller svårare för vissa känslor, detta är bra att vara medveten om för att vara en trygg ledare i en cirkel. Du får öva på att tala direkt ur känslan i kvinnocirkel och uppleva hur det känns att bli lyssnad till i cirkel när du delar och vad som händer när andra delar sina känslor.

Block 4.  - Ledarskap 

Lördag 14 januari kl 10.00 - 14.30  - Zoomträff   
Från 7 januari- ta del av video, ljudfiler m.m.

Läs: Feedback - uppskatting ...sidan 67 - 75
 • Vad är ledarskap 
 • Att bli mer trygg som ledare 
 • Vikten av en ledare i cirkeln
 • Att vara ledare på ditt eget unika sätt 
 • Det kan krävas mod att stå i din kraft 
 • Vilka rädslor har jag för att vara ledare   
 • En ledare gör tusen fel, det är så vi lär oss
 • Vara dej själv som ledare, vara den du är, autentisk
 • Att hålla en tydlig struktur – formen ger trygghet och frihet 

       Feedback och uppskattning i cirkeln
 • Feedback- hur vi ger feedback på ett bra sätt
 • Uppskattning - hur vi kan stärka varandra i cirkeln
 • Övning hemma - leda mindre cirkel 3-4 personer

 
En cirkel blir trygg när det finns en tydlig form och en hållande kraft som ser till det bästa för helheten. Den rollen har du ofta som ledare i en kvinnocirkel. Det är viktigt att du som kvinna vågar stå i din kraft och hålla en tydlighet för att de som kommer till din cirkel skall kunna slappna av. Att vara ledare är något vi övar på hela tiden! Ingen kan allt från början. Det är helt okey att det inte blir som vi tänkt oss eftersom vi kan lära oss och växa vidare som ledare hela tiden. Goda kvinnliga ledare behövs. Det behöver inte vara en ensam position och ledarskapet går även att dela med andra i cirkeln.
 
Under det fjärde blocket kommer du att fördjupa dig i vad ett ledarskap i en cirkel kan innebära. Vad som kännetecknar en god cirkelledare i jämförelse med de hierarkiska ledarstrukturer vi ofta vuxit upp med. Du kommer att få en tydligare bild av hur du vill vara som ledare och kunskap kring hur du kan vara autentisk i ditt ledarskap.
 
Du får fördjupa dig i frågor som: Vad innebär det att leda för dig? Hur kan du bli en tryggare ledare? Vilka förebilder har du som du kan inspireras av?
 
Feedback och uppskattning
Vi kommer även titta på hur vi kan ge feeedback och uppskattning på ett bra sätt...vilket kan ge så mycket i cirkeln och bidra till att kvinnor vågar ta nya steg i den riktning de vill 
 
Att få konstruktiv och stöttande feedback av andra gör att vi känner oss sedda och uppskattade. De andra kvinnorna kan ofta se mer av vår styrka än vad vi själva gör.
I kvinnocirkeln är det mycket fint att öppna upp för feedback och det är även något vi behöver träna på.
 
Du kommer under detta block att lära dig hur ni kan ge varandra positiv uppskattning och feedback i cirkeln så att ni bidrar till att stärka varandras vägar i livet. Du får även öva på att ta emot uppskattning av andra vilket är något som många kvinnor finner svårt.
 
 

Block 5.  - Mångfald av cirklar

Lördag 11 februari kl 10.00 - 14.30  - Zoomträff 
Från4 februari  - ta del av video, ljudfiler m.m.

Läs: Närhet och kreativa uttryck... sidan 77-90
 • Temacirklar, Måncirklar, Peppcirklar, Healingcirkel, m.m.
 • Komplement till cirkeln: meditation, sång, ceremonier m.m.
 • Hur du kan använda dans i cirkeln 
 • Hur du kan använda sång och kreativa uttryck
 • Beröring och närhet, healingcirkel 
 • Ceremonier i cirkeln
 • Övning hemma - Kvinnocirkel med tema/komplement 4-5 personer

 
En mångfald av cirklar gör världen rik
Precis som vi kvinnor är olika så passar olika typer av cirklar oss mer eller mindre bra. Kvinnocirklar kan ha mycket varierande upplägg, form och fokus. I vissa grupper är samtal inte i fokus utan det är annat som står i centrum. Det kan vara att dansa ihop, skapa ceremonier, ge beröring/healing, utforska olika kreativa uttryck, göra inre resor och meditationer.
 
Oftast kan flera element ingå i en kvinnocirkel. Även den mer samtalsfokuserade cirkeln kan ju ha olika teman som vi möts omkring. Du får här lära dig om några specialvarianter av samtalscirkeln som vi tycker fungerar mycket bra
 
Under detta block får du ta del av olika typer av kvinnocirklar för att få ett smörgåsbord att plocka från till din egen cirkel och få chansen att känna in vad som skulle passa dig bäst. 
 
 

Block 6.  - Hur vill du forma din cirkel

Lördag 11 mars kl 10.00 - 14.30  - Zoomträff 
Från 4 mars - ta del av video, ljudfiler m.m.

Läs: Hur vill du att din kvinnocirkel ska se ut... sidan 91 - 124
 • Hur vill du att din cirkel ska se ut? 
 • Forma din egen cirkel så som du vill ha den 
 • Vilka intressen kunskaper, erfarenheter tar du med dig? 
 • Vad ska ingå i din cirkel – t.ex en stilla stund, dans,  sång 
 • Tema, tid, lokal, antal, pris, m.m. 
 • Att värdesätta dig själv ekonomiskt 
 • Att våga bjuda in även om det känns läskigt 
 • Vilka steg kan du ta nu för att bjuda in…  
 • Övning hemma - Kvinnocirkel på ditt unika sätt 4-5 kvinnor


Din kvinnocirkel börjar med dig. Under detta block får du göra din vision av den cirkel du vill skapa tydlig och konkret.
 
Du får fundera kring vilka gåvor, kunskaper och erfarenheter du har att använda dig av. Du får göra en plan för din kvinnocirkel och ladda den med kraft och kärlek. När skulle det passa dig att ha en cirkel? Hur ofta? Skulle den vara hemma hos dig eller i någon annan lokal? Hur skall du finna kvinnor som vill vara med? Hur många kvinnor skulle du vilja ha i din cirkel? När vill du börja?
 
Under detta block får du mycket pepp för att våga ta steget och verkligen bjuda in till en träff i den anda du vill. Du får stöttning i hur du kan göra trots motstånd och rädslor. Du får stöttning i att värdesätta dig själv och den tid du lägger ner.
 
Tillsammans hjälper vi varandra att finna några första steg som var och en i cirkeln kan ta. Det är viktigt att ha stöd på resan. Du får fundera på vilket stöd du behöver för att starta cirkeln.

Block 7.  - Cirkeln i världen 

Lördag 15 april  kl 10.00 - 14.30  - Zoomträff  
Från 8 april - ta del av video, ljudfiler m.m.

Läs: Du kan starta en kvinnocirkel ... sidan 125 - 145

 • Cirkeln i ett större perspektiv 
 • Stärka det feminina i världen 
 • Kvinnocirklar för en fredlig värld
       Din fortsatta resa
 • Vilka nya steg har du tagit ? Hur har du växt och närmat dig din vision ? Hur kan och villdu fortsätta  ? 
 • Övning - sätt en tydlig vision hur du går vidare med kvinnocirkeln.
 • Diplom: Beskriv skriftligt en cirkel du hållit med minst 4-5 kvinnor i det verkliga livet.

 
Att cirkla för världen och för oss själva
Vi sitter kvinnocirkel av så många skäl och de är oftast mycket större än oss själva. Genom att hjälpa varandra att helas och att växa så helar vi även världen. Kvinnocirkeln kan bidra till en med fredlig och harmonisk värld i det stora likväl som i det lilla.
 
Under detta block firar vi kvinnokraften och visionerna av hur en värld av starka kvinnor i nära gemenskap skulle kunna se ut. Vi möter upp dig där du är med din cirkel och firar de steg som var och en på utbildningen har tagit. Vi tittar på ev motstånd och hinder som dykt upp och stärker dig i vad du kan göra för att fortsätta.

Samt du ger fokus till att slutföra uppgifter och övningar inför diplomet.
 

Block 8.  - Avslutning 

Lördag 13 maj kl 10.00 - 14.30  -  Zoomträff  Avslutning
Från 6 maj  
Inga mer video eller ljudfiler, men info om att göra klart övningar m.m
 

      Gör klart de uppgifter du behöver inför diplomet
 • Beskriv en cirkel med minst 4- 5 personer inkl dej som du bjöd in till i verkligheten
 • Se till att du har gjort alla uppgifter i blocken.

Diplomerad Kvinnocirkel-ledare

      För att bli diplomerad Kvinnocirkelledare behöver du
 • Ha gjort de uppgifter och cirkelövningar som tillhör varje block
 • Varit närvarande på zoomträffarna (inte missat mer än 2 tillfällen)
 • I slutet av utbildningen, skickat in en beskrivning av en cirkel du hållit i verkligheten med 4-5 personer inkl dig.
 • Vet du redan nu att det är flera tillfällen som du inte kan delta i zoomträffarna, så maila oss och berätta om din situation.
 

Med reservation för ändringar och tillägg beroende på behov hos er kursdeltagare