Shine Sister community

Vision om en djupare "andlig "systergemenskap i vår tid


Min vision är en en djupare kvinnogemenskap där vi stärks, inspireras och växer tillsammans. En gemenskap med fokus på det feminina andliga samt med inspiraiton från Mirakelkursen och med meditation, kvinnocirklar, sång och cirkeldanser... 

Jag tänker mig att vi bygger denna gemenskap genom nätet men att de som vill även ska kunna ses i det verkligen livet under längre eller kortare perioder.

Mirakel sker när vi kommer samman i en systergemenskap. Det är som vår inre längtan och djupaste intentioner skapar en varm famn där vi alla så mycket enklare kan växa, blomma ut och bli ännu mer allt det vi är ämnade att vara... 

Därmed känns det så viktigt med Systergemenskap. Vi kvinnor har så mycket fint att ge till världen och när vi stärker och inspirerar varandra att vara dem vi är helt och fullt och ge av våra unika gåvor så medverkar vi även till att skapa den värld vi vill leva i...

Min vision är en Systergemenskapen där du kan:
Hitta hem djupare i dig själv och känna mer självkärlek
Bli stärkt av de andra kvinnorna som kan se dej med kärlek i nuet
Hämta nya insikter och ny inspiration till ditt nästa steg i livet.
Njuta av en djupare vila där du känner dej hållen av kvinnogemenskapen
Känna en ny tillit till dig själv och den du är samt de unika gåvor du är här för att ge
Släppa det som ligger i vägen genom samtalscirkeln i en trygg kvinnogemenskap
Finna en känsla av inre frid och välbefinnande som du kan ta med dej ut i livet
Återvända till vardagen avslappnad, närvarande och fylld av ny inspiration
Mycket troligt är att du finner en gemenskap som du gärna vill återvända till...


Syster - klostergemenskap i en ny tid
Jag inspireras av kvinnor som levt med hängivenhet till det andliga/ Gud/Gudinnan eller vad vi väljer att kalla den Universella kärleken. Det traditionella klosterlivet känns dock inte som min eller de flesta kvinnors väg i den tid vi lever i nu. Vi vill umgås med systrar i en anda av mer glädje, frihet och med den nya tidens andlighet där det feminina och kärleken till Moder Jord har mer utrymme. En gemenskap där vi också kan vila i stillhet, tystnad och meditation med varandra och inspireras av heliga kvinnor från många olika kulturer. 

Men vi kan hämta inspiratiom från systergemenskapen i klostret.
Det dagliga regelbundna fokuset på att hitta hem till källan inom oss. Gemenskapen som det ger att leva tillsammans med fokus på sanningen och kärleken. Det lyser upp dessa kvinnors ansikte och får dem att stråla med ett inre ljus. Min intention är att sätta samman det bästa ur dessa två världar på ett sätt som passar fler kvinnor i den tid vi lever idag


Sister community retreat   - vision 
Jag ser en vision av en varm och kärlekfull systergemenskap där vi mediterar, inspireras av andliga texter och samverkar med dagliga sysslor. Där vi möts regelbundet i kvinnocirklar och inspirations/meditations och sångstunder och där det även finns egen tid att vila eller ge uttryck för sin kreativitet genom att skriva, måla m.m. Det kan finnas möjlighet att komma på en retreat både längre och kortare perioder.

Vardagens bekymmer och allehanda göromål kan lätt ta oss bort från dem vi innerst inne är. Då kan det vara så värdefullt att ge sig iväg till en lugn vacker plats där du kan återknyta kontakten med dig själv - med ditt djupaste varande, samt även inspireras av andra systrar i en fin gemenskap.

Ett eget hus - vision
Jag ser i mitt inre ett gult rymligt stort hus där vi kan samlas längre eller kortare perioder... där vi bygger en andlig gemenskap med regelbundna stunder för meditation och andlig inspiration men också egen tid att skapa samt umgås och ha djupa inspirerande samtal. Tills huset finns där permanent kan vi fortsätta att vistas på lite olika platser där jag brukar bjuda in till retreater och därmed bygga denna systergemenskap. 

Låt ditt inre ljus lysa - kreativitet - sjunga, skriva, måla 
Shine sister community är tänkt som en gemenskap för dig som vill leva ännu mer från din sannaste djupa essens och ge av dina unika gåvor till andra och till världen. Därmed känns det fint att det även finns utrymme för egen tid med kreativitet, tex att skriva, måla, sjunga, musicera eller annat som även kan berika gemenskapen.

Djupt inom dej vet du att du är kärlek 
Men vi behöver påminnas. Därmed kan det vara så fint och viktigt att ses i en systeranda för att minnas vilka vi i sanning är, för att återknyta kontakten med hjärtat och vår inre essens och för att känna att vi är en del av en gemenskap. När var och en av oss är just den unika underbara kvinna hon är, när var och en sjunger sin unika sång och spelar på sitt unika instrument då kan de vackraste toner komma fram och tillsammans skapar vi den mest underbara musik som även sprider sig i världen. 

Mirakelkursen
Eftersom min egen viktigaste inspirationskälla är och har varit "En kurs i Mirakler" så tänker jag mig att den kommer vara som en ledstjärna och viktig inspirationskälla med sitt kärleksfulla budskap om hur vi kan hitta djupare hem i oss själva och leva med inre frid och i kärlek med varandra.

Det finns en djup längtan
hos så många kvinnor att leva ett sant och autentiskt liv, att ge sig tid att lyssna till hjärtat och att våga ta nya steg i livet. Då är det så fint att ha en nära systrar runtomkring sig. Denna möjlighet vill jag erbjuda genom Sister community samt de retretaer, kurser och andra kvinnoevent jag erbjuder här.

Väcker detta en längtan i dej
Jag är på väg att ta fram en form för en community där du får regelbunden inspiration och erbjudande att deltaga i olika aktiviter, cirklar m.m. Den kommer i nuläget att erbjudas till stor del via nätet... 

Men du är och också varmt välkommen att deltaga i ett Shine Sister event i verkligheten eller via nätet. Jag skulle varmt vilja rekommendera EKIM-40 dagarskursen då den är lite som en grund för den community jag vill bygga.
Skulle du känna att detta passar dej så kanske du återkommer till andra event med. På det sättet tänker jag mig att det så småning formas en liten grupp som vill ses regelbundet och leva tillsammans en längre tid och som gemensamt bjuder in andra kvinnor att vistas kortare perioder. 

Även min grupp "Shine sister" i facebook är en gemenskap där kvinnor lär känna varandra och vi samtalar omkring djupare tankar. Välkommen att gå med i facebookgruppen.

Läs mer om EKIM 40-dagars

Vänlig hälsning Anne Solveigt 

 

Välkommen in

Är du nyfiken på denna systergemenskap och vill prova på att vara med när jag startar up den lite mer. Klicka här 


 

Anne Solveig Maria

En systergemenskap har sakta vuxit fram genom alla de kvinnoevent jag erbjudit genom åren - där kvinnor mötts och lärt känna varandra ... nu bygger vi vidare på den. Varmt välkommen.