Shine Sister community

En andlig systergemenskap i vår tid


Sister Community 
En systegemenskap har sakta vuxit fram genom alla de kvinnor som genom åren deltagit i Retreater, kvinnofestivaler, kvinnocirklar och Shine Sister events, och därmed lärt känna varandra och är en naturlig del av denna gemenskap.

Mirakel sker när vi kommer samman i en djup systergemenskap. Det är som vår inre längtan och djupaste intentioner skapar en gemenskapen där vi alla så mycket enklare kan växa, blomma ut och bli ännu mer de underbara kvinnor vi är .. ja bli allt det vi är ämnade att vara... 

Därmed känns det så viktigt med Systergemenskap. Vi kvinnor har så mycket fint att ge till världen och när vi stärker och inspirerar varandra att vara dem vi är helt och fullt och ge av våra uika gåvor så medverkar vi även till att skapa den värld vi vill leva i...

I Systergemenskapen kan du 
Hitta hem djupare i dig själv och känna mer självkärlek
Bli stärkt av de andra kvinnorna som kan se dej med kärlek i nuet
Hämta nya insikter och ny inspiration till ditt nästa steg i livet.
Njuta av en djupare vila där du känner dej hållen av kvinnogemenskapen
Känna en ny tillit till dig själv och den du är samt de unika gåvor du är här för att ge
Släppa det som ligger i vägen genom samtalscirkeln i en trygg kvinnogemenskap
Finna en känsla av inre frid och välbefinnande som du kan ta med dej ut i livet
Återvända till vardagen avslappnad, närvarande och fylld av ny inspiration
Samt mycket troligt är att du även funnit en ny systergemenskap som du gärna vill återvända till...


Syster - klostergemenskap i en ny tid
En vision har sedan länge funnits i mitt inre. Den fick ny näring när jag besökte Mariadöttrarna i Heliga Hjärtas kloster. Jag inspireras av kvinnor som levt med hängivenhet till det andliga/ Gud/Gudinnan eller vad vi väljer att kalla den Universella kärleken. Klosterlivet känns dock inte som att det är min eller de flesta kvinnors väg i den tid vi lever i nu. Vi vill umgås med systrar i en anda av mer glädje, frihet och med den nya tidens andlighet där det feminina och kärleken till Moder Jord har mer utrymme. En gemensakp där vi också kan vila i stillhet, tystnad och meditation med varandra och inspireras av heliga kvinnor från många olika kulturer. 

Det finns något djupt vackert i ett traditionellt klosterliv.
Det dagliga regelbundna fokuset på det andliga och att hitta hem till källan inom oss. Gemenskapen som det ger att leva tillsammans med fokus på sanningen och kärleken. Det lyser upp dessa kvinnors ansikte och får dem att stråla med ett inre ljus. Min intention är att sätta samman det bästa ur dessa två världar på ett sätt som passar fler kvinnor i den tid vi lever idag

Sister community Vision och intention
Visionen och intention är att att bygga en mer tydlig syster gemenskap att återkomma regelbundet till. En gemenskap där vi hjälps åt med pratktiska saker i vardagen. Där vi mediterar, inspireras av andliga texter och utför olika dagliga sysslor som passar var och en, tex arbete i trädgården, matlagning m.m. Samt där vi möts regelbundet i andliga inspirations/meditations och sångstunder och där det även finns egen tid att vila eller skriva, måla och ge uttryck för var och ens unika gåvor, Samt att de som inte just nu kan deltaga en längre period eller vill känna efter om detta passar dem, kan komma en kortare tid kanske 2 - 5 dagar eller mer...

Vardagens bekymmer och allehanda göromål kan lätt ta oss bort från dem vi innerst inne är. Då kan det vara så värdefullt att ge sig iväg till en lugn vacker plats där du kan återknyta kontakten med dig själv - med ditt djupaste varande, samt även inspireras av andra systrar i en fin gemenskap.

Ett eget hus 
Jag ser i mitt inre ett gult rymligt stort hus där vi kan samlas längre eller kortare perioder... där vi bygger en andlig gemenskap med regelbundna stunder för meditation och andlig inspiration men också egen tid att skapa samt umgås och ha djupa inspirerande samtal. Tills huset finns där permanent kan vi vistas på lite olika platser och bygga denna systergemenskap. Tex Mundekulla, Öland samt även i Spanien.

Låt ditt inre ljus lysa i gemenskap med andra
Shine sister community är tänkt som en gemenskap för dig som vill leva ännu mer från din sannaste djupa essens, vara den du är helt och fullt, ge av dina unika gåvor till andra och till världen. Den bygger på enhet och relationer och att det är i gemenskapen med varandra som vi kan växa och bli till dem vi är på ett enkelt och glädjefullt sätt. Därmed känns det fint att det även finns utrymme för kreativitet, att skriva, måla, sjunga, muscicera eller annat som även kan berika gemenskapen.

Djupt inom dej vet du att du är kärlek 
Men vi behöver påminnas. Därmed kan det vara så fint och viktigt att ses i en systeranda för att minnas vilka vi i sanning är, för att återknyta kontakten med hjärtat och vår inre essens och för att känna att vi är en del av en gemenskap. När var och en av oss är just den unika underbara kvinna hon är, när var och en sjunger sin unika sång och spelar på sitt unika instrument då kan de vackraste toner komma fram och tillsammans skapar vi den mest underbara musik som även sprider sig i världen. 

Mirakelkursen
Eftersom min egen viktigaste inspirationskälla är och har varit "En kurs i Mirakler" så tänker jag mig att den kommer vara som en ledstjärna och viktig inspirationskälla med sitt kärleksfulla budskap om hur vi kan leva med inre frid och i kärlek med varandra.

Det finns en djup längtan
hos så många kvinnor att leva ett sant och autentiskt liv, att ge sig tid att lyssna till hjärtat och att våga ta nya steg i livet. Då är det så fint att ha en nära systrar runtomkring sig. Denna möjlighet vill jag erbjuda genom Sister community samt de retretaer, kurser och andra kvinnoevent jag erbjuder här.

Väcker detta en längtan i dej
Välkommen att deltaga en tid på ett Shine Sister event. Skulle du känna att detta passar dej så kanske du återkommer flera gånger. På det sättet tänker jag mig att det så småning formas en liten grupp som vill ses regelbundet och leva tillsammans en längre tid och som gemensamt bjuder in andra kvinnor att vistas kortare perioder. 

Maila gärna mig om detta slår an en ton i dej...

Vänlig hälsning Anne Solveigt 

anne@mundekulla.se 

Anne Solveig Maria

Anne Solveig vid Mariaskulpturen hos Mariadöttrarna i Heliga Hjärtas kloster.
 

Anne Solveig i Spanien...

Sister community - Mundekulla

Just nu har jag inget event på gång... men det kommer kanske...

Sister community - Spanien

Vill du vistas en tid i Spanien i en Systergemenskap Meddela intresse.

Sister community - Öland

Vill du vistas i en fin systergemenskap på Öland i sommar. läs mer