Läs mer här och boka

Mirakeldagar i Mundekulla 21-25 juli 2021

Sommarens kurs blev så uppskattad... ev blir det Mirakeldagar 2022

"Det finns ett sätt att leva i världen som inte är av världen. Du ändrar inte utseende men du ler oftare. Din panna är fridfull, dina ögon är lugna och de som vandrar  i världen på samma sätt som du känner igen sina egna"  lektion 155


Inspiration från "En kurs i Mirakler", stillhet, glädje, yoga och sång.
Vi välkomnar dig till några inspirerande och upplyftande dagar med EKIM. Fokuset är på att ta in kursen budskap djupare i vårt liv och se hur vi kan använda oss av det i vardagen för att känna mer inre frid och glädje.. Vi utforskar hur vi kan lyssna och lita mer till den inre vägledningen, vi tittar på förlåtelse och försoning och hur mycket det kan ge oss, samt stärks i att välja nya mer sanna och kärleksfulla tankar. Vi dyker även lite djupare i det kursen kallar ”Heliga” relationer. Det kommer finnas tid att bara vara så du får möjlighet att smälta det vi pratat om och låta kursens budskap sjunka in. Dessa dagar vill inspirera dig till att praktisera EKIM:s budskap i ditt liv och när du kommer hem till din vardag.
läs mer här 
 

Läs mer här - boka

Tomas Frankells nya bok

Med inspiration från Mirakelkursens budskap om att lyssna till den inre vägledningen... och egen erfarenhet genom livet har Tomas skrivit en fin bok om att lyssna till intuitionen.
Beställ
 

Uppskattning

Tack Anne o Tomas för en fantastisk mirakelvecka som jag bär med mig i mitt hjärta. Janet Forsberg

En oförglömlig vecka! Tack Anne och Tomas.
Nina Granbom

Tack  Anne o Tomas det har varit så kuul, omtumlande, fantastiskt o inspirerande att få träffa er o alla andra underbara....Alva Larby