Släpp in lite ljus i höstmörkret

14 oktober - 27 november med Anne Solveig

Hämta inspiration att leva mer i verkligheten i nuet under 44 dagar ...

När vi väljer att släppa taget om rädsla och skuld så kommer vi se och uppleva den verkliga världen.

Vi inspireras av boken "Love is letting go of fear" " Kärlek är att släppa rädslan" Vi läser budskapen och praktiserar övningarna. 

Tänk om det du längtar till i form av kärleksfulla relationer, glädje, kärlek och inre frid, redan finns där när du väljer att ta av dig de gamla glasögon med det förflutnas damm och släpper oron och rädslan för framtiden...  Tänk om det helt enkelt handlar om din och min villighet att välja att tänka och se på oss själva, varandra och världen i kärlek.... Vår villighet att leva helt och fult i nuet...

Denna lilla bok inspirerar oss till att vara mer vaksamma på det som finns i vårt sinne och medvetet välja mer sanna och kärleksfulla tankar... 

Som kursen säger: 
"The habit of engaging with God and her creations is easily made if you actively refuse to let your mind slitp away. The problem is not one of concentration; it is the beleif that no one, including your self is worth constant effort.

"Vanan att engagera sig med Gud/ Gudinnan och hennes skapelser är enkel om du aktivt vägrar att låta ditt sinne fara iväg... Problemet handlar inte om koncentration;  utan det är tron på att ingen, inklusive dej själv är värd konstant ansträngning"


Kanske är det så att när vi verkligen inser att vi och andra är värda att bli sedda utifrån sanning och kärlek... då kan vi och kommer vi mycket enklare välja en ny vana att se och tänka på dem och oss själva utifrån sanningen och kärlek..... 

Vi kommer utgå från kapitlen i boken 
som just nu finns endast på engelska, men kan du lite engelska så kan du vara med då den är lättläst... Jag kommer även dela med mig tankar från boken på svenska, samt vägledda meditationer, sång och musik

Boken är en klassiker när det gäller att beskriva grundbudskapet i En Kurs i Mirakler på ett fint och enkelt sätt. Författare Gerald Jampolsky.

Planerad Start oktober 14 oktober
Avslut 27 november (44 dagar)

Pris: 540:- 
(Rabatt för deltagare i 40-dagars EKIM)

Upplägg
Dag 1 - 4 Introduktion
Dag 5 - 20 förberedande tankar
Dag 21 - 42 Övning 1- 12 
Dag 43 - 44 Sammanfattning och Avslut. 

(Du ger ca 10 - 20 min till kursen dagligen)


Dag 1 - 20 Introduktion och grundläggande inspiration
Du får du en text att inspireras av varje dag, tar med dig den och använder dess budskap i livet. 

Dag 21- 44 Vi ger fokus till 12 övningar
Vi läser en kortare text och har sen fokus på en ny övning varannan dag. Du har därmed två dagar på dej att verkligen ta in varje övning och dess budskap. 


Är du intresserad av att vara med så meddela mig så får du mer info när det närmar sig.
Hälsningar Anne Solveig 

Anmäl intresse

Så skickar jag dej mer inforamtion när det närmar sig. (det är inte bindande )

Kursledare Anne Solveig

Anne Solveig är en uppskattad kurs och retreatledare.  Hon delar med sig av budskapet i "En kurs i Mirakler" på ett enkelt och vardagsnära sätt samt i en mer feminin anda. 

Hennes 40 dagars EKIMkurs har varit mycket uppskattad och erbjudits vid 4 tillfällen. Läs mer