Stå i ditt ljus - påskhelgen 1-4 april

Hämta inspiration till att vara du helt och fullt ...

med Anne Solveig 

Kvinnocirkel 2 - 3 april 
Vi ses i kvinnocirkel under två dagar... de övriga dagarna får du inspiration från mig vad du kan ge fokus till på egen hand om du vill det... ( frivilligt för den som vill)

 
Längtar du efter att möta andra kvinnor i en djupare gemenskap och samtala om det som är viktigit för dig... Känner du att du sitter fast i gamla sätt att vara och tänka som hindrar dej att vara den du känner att du egentligen är innerst inne.... Vill du skapa en ny berättelse om dig själv och ditt liv... 

Välkommen attt njuta av Påskhelgen i en inspirerande, stärkande och upplyftande kvinnogemenskap med kvinnocirklar, Mirakelkursen i en feminin anda, vägledda meditationer och sång. I gemenskapen med varandra kan mirakel ske...

"Skapa en ny berättelse om dig själv ...
där du är hjältinna som står i ditt inre ljus...
delar med dig av dina gåvor...
och lever det liv du vill leva "...


Vi följer påskens tema … samt hämtar inspiration från Mirakelkursen i feminin anda. Vi ger fokus till att släppa och lämna bakom oss det som begränsat oss och hindrat oss att stå i vårt ljus… och pånyttföds till vårt sanna jag…

Vi stärker det feminina andliga och hämtar kraft från en lång tid i mänsklighetens historia när vi vördade det feminina som det högsta andliga i form av Modersgudinnan och en mängd andra Gudinnor...  
 
Min intention är att du efter dessa dagar ska känna dig stärkt som kvinna… ha skapat en ny berättelse om dig själv där du tar nya steg i livet i den riktning du vill samt ger av ditt ljus.

Jag känner mer och mer vilket värde det finns i att mötas genom nätet och vilken fin gemenskap vi kan känna även där och hur mycket vi kan stärka varandra…

Påskens budskap handlar ju om förnyelse – uppståndelse – att släppa det gamla och bli dem vi egentligen är i sanning och kärlek...  


Ändringar
Kvinnocirkel via zoom Långfredag och Påskafton  17.00 - 19.00


Skärtorsdag 1 april 
Introduktion via mail kommer senast 18.00
... med tankar inför helgen samt inspiration till hur du kan använda Långfredagen för att släppa det som tjänat ut...  ev skriva/ måla för den som vill det....  (skickar även med info om zoom och hur du kan ladda ner och använda det)
 
Långfredag 2 april 
Kvinnocirkel 17 - 19.00

Att släppa din gamla berättelse...
Vad vill du släppa - vad har tjänat ut i ditt liv ? Vilken gammal historia vill du inte längre styras av... Vad vill vi som kvinnor kollektivt lämna nu för att kunna gå vidare i vår kraft och stå i vårt ljus.  Vi hämtar inspiration från Mirakelkursen och det ”feminina andliga”
(inspiration till hur du kan ge fokus till din nya berättelse under påskafton)
 
Påskafton 3 april 
Kvinnocirkel 17 - 19.00

Att skapa en ny berättelse... "Kärleken skapade mig lik sig själv" - det feminina andliga
Vi inspireras av Mirakelkursen till att känna kärlek till oss själva och stå i vårt ljus. Vi hämtar inspiration från det feminina andliga och en tid när männskor vördade Gudinnan / Moder Jord. Vi inspireras av ett mer universellt kärleksbudskap där Modern och det feminina är en viktig del liksom naturen... vi väver även in Påskdagens tema...
(jag delar med mig inspiration till hur du kan ge fokus till ditt nya jag under påskdagen. )

Påskdagen 4 april  
Att bjuda in det nya - Kärleksbudskapet i EKIM
(vi smälter dessa dagar på egen hand och ev ses vi en liten stund om intresse finns)

Denna dag som ju traditionellt är Uppståndelsedagen... hämtar vi inspiration från Mirakelkursens fina budskap - till att stå i vårt ljus, leva i kärlek och ge det vi är här för att ge... Vi tar med oss styrkan och kärleken till Moder Jord ... 


Ledig tid under dessa dagar...
Känn dej fri att göra det du vill men om du vill kan du gärna ta med dig de tema vi samtalar om ...  kanske inspireras till att fundera mer på dem, skriva, måla eller gå ut i naturen och hämta kraft från Moder Jord... Jag kommer skicka er lite inspiration till vad ni kan ge fokus till på egen hand... Påskhelgen 
(ändrat till två dagar)
Tid: kl 17.00 - 19.00 
Plats: Vi ses genom zoom 
Pris: en dag Långfredag / Påskafton: 240:- 
Pris: 2 dagar - Långfredag och Påskafton  330:- 
ev ses vi även Påskdagen om intresse finns ... 

Cirkelledare - Anne Solveig

Anne har mer än 20 års erfarenhet av att bjuda in kvinnor till cirklar, kurser, retreater och event och har även skrivit boken "Kvinnocirkeln - en stärkande gemenskap"

"Min mission är att stärka och inspirera kvinnor att stå i sitt ljus, uttrycka sin vishet och ge av sina gåvor... Därmed vill jag även lyfta fram det feminina andliga så vi kan stärkas av det...  "En kurs i Mirakler" är min viktigaste  inspirationskälla som jag delar med mig av på ett mer feminint språk."

Annes bok kvinnocirklar

Denna bok beskriver hur mycket en kvinnocirkel kan ge dig samt är även en handledning i hur du kan skapa din egen kvinnocirkel... läs mer, beställ

Det feminina andliga

Varför det feminina andliga...
Jag ser liksom många andra det gudomliga mer som ren kärlek och ljus ...

Men sedan fem tusen år tillbaka har det benämnts huvudsakligen som maskulint... som fadern och det har satt sina spår... Som Mary Daly säger "Where God is male, Male is God" Därmed känns det viktigt att så länge vi säger fadern att vi även lyfter fram Modern - eller det feminina andliga "feminine divine" 

Vi vet idag att de heliga skrifterna ändrats mycket genom tiderna och att det fanns mer kvinnor med ursprungligen och även texter som visar på den Gudomliga Modern... Vissa församlingar har också börjat ta in Moder Gud.. 

Vi kan som kvinnor också stärkas av att det funnits en mycket lång tid i vår historia .. .tiotusentals år... när det högsta andliga var feminint... 

Tusentals Gudinnestatyetter, grottmålningar m.m. vittnar om att det då var Gudinnan, Moder Jord som människor vördade och hyllade i sina ceremonier…  Det finns även utgrävningar som visar samhällen där människor levde jämlikt och i fred med varandra under tusen år... Vi kan stärkas och inspireras av detta och värna om att det feminina lyfts fram i det andliga språket. Att ta in Gud som Modern kan också ge både män och kvinnor en känsla av en mer omfamnande kärlek som håller oss tryggt i sin famn och som värnar om alla levande varelser...  Därmed känns det viktigt och även naturligt för mig att ge fokus till det feminina andliga... 

Venus from Willendorf 24.000 år

Denna lilla statyett är 24.000 år gammal och hittades i en grotta i Österrike... den liksom många liknande Modersgudinnor visar att det fanns en tid när vi vördade det andliga som feminint som en Modergudinna som gav liv till allt...