Living in the truth

Att leva i Sanningen.


Under vår uppväxt tar vi till oss en mängd budskap om skuld, dömande, rädsla, otillräcklighet, brist m.m. och sakta glömmer vi vårt ursprung. Vi tror att vi är separerade från andra och från vår källa och utifrån det lever vi ett liv där vi försöker kompensera denna brist och känsla av otillräcklighet  genom att vara duktiga, söka efter kärlek, sträva efter karriär och erkännande, döma andra för att slippa känna skuld själva m.m. Samtidigt vet vi djupt därinne att vi är kärlek och det finns ett annat sätt. När vi inser att vi längtar hem igen till sanningen börjar en resa av "Unlearning" av allt det vi en gång lärt. En resa om att påminnas om om dem vi i sanning är och att lyssna till den inre vägledningen. En resa hem.

1. Jag är som Gud/Gudinnan skapade mig
Eftersom vi är skapade av den gudomliga källan som är endast kärlek så är vi också endast kärlek.
Vi kan se det i små barn som kommer till världen och endast strålar ut kärlek. 

2. Jag känner kärlek till min syster/broder som är ett med mig.
Vi är alla ett, förenade i kärleken...  När vi längtar hem igen börjar en resa av att vara villig att se på varandra med kärlek och utan dömande. Vi kan släppa skulden och välja att se ljuset och sanningen i varandra. Då kommer vi även uppleva sanningen och kärleken inom oss själva.  
mer kommer


 

A Course in Miracles

Min egen resa med A Course in miracles och A Course of Love
Sedan "A Course in Miracles" som kom till mig  -86 har den varit min viktigaste inspirationskälla och väg. Dess budskap om att hitta hem til dem vi i sanning är och att lyssna till den inre vägledningen har inspirerat mig djupt och ligger som grund för alla mina retreater och events. Under många år höll jag i cirklar och helgkurser omkring ACIM samt även flera Nätverksträffar på Rinkesta slott. Jag arrangerade även en 10 dagars sommarkurs där. De senaste åren har budskapet i ACIM funnits med under mina 14-dagars kvinnoretreater.

För mig handlar dess budskap om att hitta hem till dem vi i sanning är och att se den verkliga världen som finns där hela tiden bortom våra dömande separerande illusionstankar. ACIM förmedlar att vi är eviga själar och att vi är skapade av Gud/Gudinnan - kärleken eller vad vi väljer att kalla denna källa och att vi därmed är fullkomliga. Därmed kan inget skada oss och vi är fullkomligt trygga. Detsamma gäller alla våra systrar och bröder och därmed finns det ingen mening med att döma vare sig oss själva eller varandra. Förlåtelse är därmed en av ACIMs viktigaste budskap för att vi ska hitta hem igen. Egentligen finns det inget att förlåta säger den men tills vi inser det helt och fullt så kan vi välja att se med sanning och kärlek på oss själva och varandra och världen eller med rädsla, skuld och dömande. När vi ser och tänker utifrån sanning och kärlek så kommer vi att känna frid inom oss.

Att lyssna till den inre vägledningen (den heliga anden)  är också ett mycket viktigt budskap i ACIM. När vi lär oss att lyssna till den inre vägledningen så kommer vi mjukt och varsamt bli guidade genom livet. Det finns mycket mer att säga så är du intresserad kan du finna mycket på nätet. För mig har det viktigaste inte varit mina tolkningar i huvudet av dess budskap utan den frid, kärlek och sanning jag känner när jag läser vissa rader samt gör övningarna i arbetsboken och använder mig av dem i mitt liv.

Jag tycker fortfarande mest om att läsa den på engelska därmed kallar jag den oftast ACIM istället för svenska EKIM eller Mirakelkursen. 

Feminin aspekt av ACIM
Många har påpekat att kursen är skriven på ett gammaldags andligt religiöst sätt och med huvudsakligen maskulint språk som Gud - fader och sonen... . Därmed känner jag det är fint att översätta dessa termer till mer kvinnliga som jag gjort ovan samt även gör när jag har mina retreater. När vi är endast kvinnor känns det mer naturligt att tala om Guds döttrar istället för söner samt att växla mellan Gud fader och Gud moder - Gudinnan. Slutligen tror jag inre det gudomliga bryr sig. Det viktiga är att vi finner ett sätt att ta till oss budskapet som passar oss själva.

En kurs i Mirakel säger sig vara ett sätt att träna vårt sinne så att vi kan se och tänka utifrån sanningen igen. 

A Course in miracles "kanaliserades" nedtecknades av Helen Schucman under åren 1965-72.
och har inspirerat miljoner människor över hela världen. 

www.mirakelkursen.se

A Course of Love

Översättning till svenska av boken pågår

A Course of Love - ACOL är för mig och många andra en fortsättning på ACIM 

När jag för två år sedan gick igenom en djup resa i livet och bad om vägledning så kom "A Course of Love" till mig och jag kände att det var svaret på min bön. Den är i samma anda som ACIM och sägs vara en fortsättning på den vilket jag känner att den är för mig, liksom för många andra. Sedan dess har jag varit med i den grupp som Mari Perron (first receiver som nedtecknande kursen) startade. Att dela tankar och erfarenheter med andra har betytt mycket och varit en viktig del av mitt helande och min andlig väg. Det som varit så fint med denna grupp är att det funnits en stor öppenhet att dela med oss och visa vår sårbarhet. Samt att ACOL har mer fokus på att acceptera och omfamna alla de delar av oss som vi tidigare inte viljat kännas vid och därmed uteslutet. Nu uppmuntrar den oss till att istället omfamna dem som små barn som kommer till vår dörr och knackar på och bär på allehanda känslor. I accepterandet och omfamnandet kan dessa känslor transformeras och sakta smälta in i sanningen och kärleken. När vi inte accepterar och omfamnar dessa delar så kommer de istället visa sig som sjukdomar och smärtor i kroppen eller projicerar vi ut dem på andra. I den ACOLgrupp jag deltagit i har inte heller funnits så mycket fokus på vad som är den sanna tolkningen. ACOL skriver tydligt att var och en har sin upplevelse av det hon läser och att vi istället för att diskutera tolkningar kan dela med oss erfarenheter av vad som sker när vi läser ACOL.

Detta sätt att kommunicera tar jag med mig till mina Sister Sangha och retreater. Det känns mycket mer fruktbart och meningsfullt att dela våra erfarenheter och upplevelser än att fokusera på vem som har den rätta tolkningen. Personligen upplever jag dessutom att mitt eget sätt att tolka och ta till mig både ACIM och ACOL ändras hela tiden och går djupare och djupare men alla sätt har varit meningsfulla just där jag befunnit mig då.

Feminin aspekt av ACOL
ACOL har ett mer balanserat språk och benämner oss både som Guds söner och döttrar. Det finns också ett mycket fint kapitel om "The way och Jesus och ett om " The way of Mary".. där Jesus väg är lite mer av att vara ledare och Marys väg beskrivs mer som den som egentligen vi alla är på väg till att bara vara kärlek och genom det sprida den till andra.

Om ACIM varit en kurs i att släppa illusionen och ändra vårt sinne så att vi kan vakna upp till den sanna verkligheten så är nu ACOL för mig en fortsatt vägledning och inspirationskälla i hur vi kan vara fullt ut dem vi är och leva det liv vi är menade till. Den bjuder oss att gå ut i världen och vara vårt sanna jag helt och fullt och ge av just våra unika gåvor. Samt den inspirerar oss att låta vårt sinne vägledas av hjärtat. I hjärtat känner vi redan sanningen och vet vilka vi är

ACOL talar på ett mystiskt sätt till oss direkt till hjärtat. Vi behöver inte förstå varje ord men vi kommer märka att något händer när vi läser den. Vi börjar leva mer från det inre ljuset i vårt hjärta.  Vi vaknar upp till kärleken till oss själva och andra..  vi känner oss mer förenade med varandra.

Efter att ha läst ACOL kan jag förstå  ACIM på ett ännu djupare plan. De är båda djupt inspirerande andliga källor. Vi har ju alla olika vägar till sanningen så var och en får själv känna efter om någon av dess böcker/vägar passar henne. Just nu går de hand i hand för mig därmed hämtar jag inspiration och knyter an till budskapet  i dem båda i mina Retreater och Sangha såväl som i mitt dagliga liv. 

A Course of Love nedtecknades av Mari Perron mellan åren 1998-2001
www.acourseoflove.com

Lyssna till ditt hjärta - lyssna till ditt eget inre...

Slutligen vill jag nämna att jag fortsätter att lyssna till min inre vägledning och till det som känns sant i mitt hjärta. Jag vet att vi alla har svaren inom oss och att det  är dags nu att ha tillit till vårt sanna jag.

På min egen resa har jag funnit att både ACIM och ACOL slår an en djup ton inom mig och hjälper mig att känna igen sanningen och påminnas om den.. Men jag kan också inspireras av många andra källor som har samma budskap. Mina Retreater och Sanghas handlar inte om att du blint ska acceptera och ta till dig en ny yttre sanning, utan att  vi kan använda dessa liksom andra andliga källor som inspiration till att upptäcka och känna igen sanningen och kärleken inom oss på vårt eget sätt. Så att vi kan gå ut och vara dem vi i är helt och fullt, dela med oss av våra unika gåvor och leva det liv vi är ämnade till.  Anne Solveig

En kurs i Mirakler

A Course in Miracles 

Är en bok i tre delar som innehåller
1. Textboken
2. Arbetsboken med 365 övningar 
3. Lärar manualen


​​​​​"Ljus och glädje och frid bor i mig" EKIM

" The peace of God is shining in me now"

​​​​​"Sätt hela din tillit till Guds kärlek inom dig;
evig, oföränderlig och alltid lyckosam.
Detta är svaret på vad som än konfronterar dej idag"
EKIM

A Course of Love

"Love cannot be taught. But it can be recognized." ACOL

"Be True to love,and you cannot fail to be true to your Self" ACOL


Här kan du ladda ner de 24 första kapitlen
i A Course of Love - gratis 


www.acourseoflove.com

En intervju med Mari Perron